Bijsluiter AviPro

AviPro® SALMONELLA DUO: Lyofilisaat voor gebruik in drinkwater. Werkzame bestanddelen: Een dosis bevat: Levende geattenueerde Salmonella Enteritidis bacteriën, stam Sm24/Rif12/Ssq, min. 1 x 108 KVE* en max. 6 x 108 KVE*. Levende geattenueerde Salmonella Typhimurium bacteriën, stam Nal2/Rif9/ Rtt, min. 1 x 108 KVE* en max. 6 x 108 KVE* *KVE = Kolonievormende eenheden. Doeldiersoorten: Kip (toekomstige fokdieren en toekomstige legkippen), fokkalkoenen en kalkoenen voor vleesproductie en eenden voor vleesproductie. Indicaties: Kippen (toekomstige fokdieren en toekomstige legkippen): Voor actieve immunisatie van gezonde, vatbare kippen ter vermindering van fecale uitscheiding en kolonisatie van inwendige organen met Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium veldstammen en om kolonisatie van eieren met Salmonella Enteritidis veldstammen te verminderen. Aanvang van de immuniteit: 15 dagen. Duur van de immuniteit: 52 weken tegen virulente 

virulente S. Enteritidis en 46 weken tegen virulente S. Typhimurium vanaf het moment van de laatste vaccinatie indien gebruikt conform het aanbevolen vaccinatieschema. Contra-indicaties: Geen. Bijwerkingen: Geen, voor zover bekend. Wachttermijn: Voor kippen en eenden: (orgaan)vlees en eieren: 21 dagen. Voor kalkoenen: (orgaan-)vlees: 70 dagen na de eerste vaccinatie, 49 dagen na herhaalde vaccinatie. Dosering en toedieningsweg: Voor oraal gebruik na resuspensie in het drinkwater. Het diergeneesmiddel kan vanaf de 1e levensdag worden gebruikt. Kippen (toekomstige legkippen en toekomstige fokhennen): Een enkele dosis vanaf de eerste levensdag gevolgd door een tweede vaccinatie op een leeftijd van 6 tot 8 weken en een derde vaccinatie rond de 16e levensweek, minstens 3 weken voor de aanvang van de leg. Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren: Alleen gezonde dieren vaccineren. Gevaccineerde kippen kunnen de Salmonella Enteritidis vaccinstam tot maximaal 21 dagen na de vaccinatie uitscheiden en de Salmonella Typhimurium vaccinstam tot maximaal 35 dagen. Niet getest op sier- en raspluimvee. Registratienummer: REG NL 107518 KANALISATIE: UDA Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Verdere informatie is beschikbaar op aanvraag: www.elanco.com Registratiehouder: Lohmann Animal Health GmbH Heinz-Lohmann-Str. 4 27472 Cuxhaven, Duitsland 05/2016

 

NLLAYSDU00011