Pluimveehouderij

Nieuws

Wageningen UR schat introductiemoment AI beter in

Epidemiologen van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) hebben een verbeterde methode ontwikkeld om het introductiemoment van vogelgriepvirus op pluimveebedrijven in te schatten.

Universiteit Utrecht heeft meegewerkt aan de methode, die kan worden gebruikt bij de bestrijding van aangifteplichtige dierziekten door het ministerie van LNV en de NVWA.

Controle van contactbedrijven

Het inschatten van het introductiemoment van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) is belangrijk voor het achterhalen van de bron van de infectie, het zogenoemde back tracing. Daarnaast helpt het bij het zoeken naar bedrijven die in de infectieuze periode van het bronbedrijf contact met dit bedrijf hebben gehad, het zogenoemde forward tracing. Die contactbedrijven worden vervolgens gecontroleerd. Door contactbedrijven in beeld te brengen, kunnen maatregelen worden genomen om verdere verspreiding van de infectie te beperken.

Bij de methode om het introductiemoment in te schatten, wordt onder meer gebruikgemaakt van de sterftegegevens van het pluimvee in de stal in de periode vóór de melding van een verdachte situatie die kan duiden op een besmetting. Het achterhalen, veiligstellen en snel beschikbaar krijgen van de sterftegegevens is dan ook van groot belang om zo snel mogelijk een schatting van het introductiemoment te kunnen maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.