Pluimveehouderij

Nieuws

Vogelgriepscreening België tot zover negatief

Op alle vleeskuiken- en kalkoenbedrijven die in België tot zover preventief gescreend zijn op vogelgriep is geen vogelgriep vastgesteld.

Dat meldt de Belgische belangenbehartiger de Landsbond. Tot nu toe zijn 44% van de bedrijven die gescreend moeten worden, onderzocht.

België besloot eind juli over te gaan tot een verplichte screening op alle vleeskuiken- en kalkoenbedrijven in de regio waar het laagpathogene maar zeer besmettelijke H3N1-virus rondwaart. Op deze manier proberen overheid en sector te voorkomen dat het virus wellicht blijft sluimeren op deze bedrijven. Bekend is inmiddels dat het H3N1-virus met name bij jonge kippen aanwezig kan zijn zonder klinische verschijnselen, waardoor deze een groot risico vormen voor hernieuwde spreiding.

Waakzaamheid blijft geboden

Uiterlijk 30 september moeten alle stallen met vleeskuikens en kalkoenen in de besmette regio in het westen van België bemonsterd zijn. De Landsbond houdt wel een slag om de arm ondanks de tot zover negatieve uitslagen als het gaat om de aanwezigheid van het H3N1-virus. Beleidsmedewerker Martijn Chombaere waarschuwt dat deze geen onterecht gevoel van veiligheid moet creëren, hoewel het zeker een goede zaak is dat het virus tot dusverre niet gevonden is. “Screenen van slechts een beperkt aantal dieren van dergelijke jonge leeftijd is niet volledig sluitend, doch essentieel dat het wordt uitgevoerd. Waakzaamheid blijf geboden”, aldus Chombaere.

Frustratie groot

Bij de Landsbond is ondertussen de frustratie groot over de uiteindelijke regeling voor het ruimen van door het H3N1-virus getroffen bedrijven. Het duurde maanden voordat deze er kwam, en nu deze er is, geldt de regeling alleen voor bedrijven die na het ingaan van de regeling geruimd zijn. Ongeveer 75% van de besmette bedrijven had inmiddels zelf echter al geruimd dan wel dieren vroegtijdig laten slachten. De Landsbond noemt het onbegrijpelijk en een ijskoude douche dat pluimveehouders die zelf hun verantwoordelijkheid hadden genomen om verdere verspreiding tegen te gaan nu financieel de dupe worden.

Er is hoop dat de Belgische overheid alsnog alle getroffen bedrijven zal compenseren

De belangenbehartiger hoopt dat de Belgische overheid alsnog alle getroffen bedrijven zal compenseren, nu de Nederlandse overheid vorige week groen licht gaf voor ruimingen inclusief vergoeding uit het Diergezondheidsfonds bij uitbraken van het H3N1-virus in Nederland. LNV noemt het een zeer uitzonderlijke situatie, omdat een niet-bestrijdingsplichtige ziekte wél de kenmerken vertoond van een bestrijdingsplichtige ziekte.

Of registreer je om te kunnen reageren.