Pluimveehouderij

Nieuws

Hardenberg in fout met vergunning vleeskuikenbedrijf

De Raad van State heeft een streep gezet door de vergunning voor de uitbreiding van een vleeskuikenbedrijf in het Overijsselse Avereest (gemeente Hardenberg).

De gemeente heeft bij de vergunningverlening steken laten vallen, die door de milieugroep Mobilisation for the Environment in de rechtszaak naar voren zijn gebracht. Het vleeskuikenbedrijf van de familie Uit het Broek is sinds begin 2011 bezig met de uitbreidingsplannen. Het bedrijf heeft nu plek voor 180.000 vleeskuikens. Na de uitbreiding zou dat aantal groeien naar meer dan 550.000 dieren.

Provincie had gekend moeten worden

Het bedrijf deed in december 2013 een aanvraag voor een vergunning. De gemeente heeft volgens de Raad van State zowel bij de verandering van het bestemmingsplan als bij de verlening van de omgevingsvergunning fouten gemaakt. Een van de fouten is dat de provincie gekend had moeten worden in de plannen. Dat was in een eerdere procedure wel gebeurd. De gemeente had de melding van de provincie in die eerdere procedure bij de nieuwe vergunningaanvraag gevoegd.

Programma Aanpak Stikstof

De gemeente is daarover in januari 2016 terechtgewezen door de RvS. In reactie daarop zei de gemeente dat het Programma Aanpak Stikstof – dat ondertussen van kracht was geworden – het mogelijk maakte dat het bedrijf zonder Natuurbeschermingswetvergunning kon doorgaan. Het bedrijf kon volstaan met een melding, omdat de stikstofdepositie beneden de grenswaarde bleef. Een aparte verklaring van de provincie was niet nodig, vond de gemeente. Omdat het PAS inmiddels niet meer van kracht is, vanwege een uitspraak van de RvS in mei dit jaar, kan de gemeente nu geen beroep meer doen op het PAS.

Bestemmingsplan niet onderuit

De RvS heeft op grond daarvan de verleende vergunning vernietigd, maar heeft niet het bestemmingsplan onderuitgehaald. Daarin zal wel een fout, maar die die kan de gemeente herstellen, zoals de rechters dat in de uitspraak hebben vastgelegd. De eigenaar kon woensdag 10 juli nog geen toelichting geven op de gevolgen voor zijn bedrijf. Hij was nog niet op de hoogte van de uitspraak.

Of registreer je om te kunnen reageren.