Pluimveehouderij

Nieuws 2 reacties

Meedenken over ‘legkippenstal van de toekomst’

Wageningen UR nodigt pluimveehouders uit voor een meedenkmiddag over een ‘legkippenstal van de toekomst’.

De sessie, donderdagmiddag 13 juni in Wageningen, maakt deel uit van het onderzoeks- en innovatieproject Ontwerpen voor een gezonde pluimveehouderij. Dit project heeft tot doel kennis, technieken en systemen te ontwikkelen die tegelijkertijd bijdragen aan verlagen van emissies van fijn stof, ammoniak en geur, aan verbetering van het binnenklimaat en aan dierenwelzijn en diergezondheid.

Financiering

Het onderzoeksproject, gefinancierd door overheid en bedrijfsleven, is in het voorjaar van 2018 gestart. Tijdens de meedenkmiddag worden ook de ontwikkelingen van het project besproken en kennis tussen onderzoek en praktijk gedeeld. Voor zogenoemde erfbetreders komt later een vergelijkbare sessie.

Wie zich aanmeldt voor de meedenkmiddag (per mail aan livestockresearchsecrveehouderij@wur.nl) krijgt aanvullend informatiemateriaal.

Lees verder onder de foto.

Praktijkproef met 8 verschillende scharrelsubstraten die mogelijk gebruikt kunnen worden bij geregelde scheiding van de mest. - Foto: Wageningen UR
Praktijkproef met 8 verschillende scharrelsubstraten die mogelijk gebruikt kunnen worden bij geregelde scheiding van de mest. - Foto: Wageningen UR

Presentatie eerste resultaten

Tijdens de meedenksessie wordt het project gepresenteerd en worden de ideeën besproken die tijdens een eerder ontwerpatelier door pluimveehouders zijn geopperd om kippen niet meer in hun eigen mest te laten scharrelen, maar toch een ingestrooide scharrelruimte te bieden. Ook zullen de eerste resultaten worden gepresenteerd van een praktijkproef met 8 verschillende soorten substraat als onderdeel van het ontwerp van een mestvrij scharrelgebied: scharrelruimte waarin kippen hun natuurlijk scharrelgedrag kunnen uitvoeren, maar waaruit hun mest geregeld kan worden gescheiden om ammoniakemissie te verlagen.

Laatste reacties

  • Jan-Zonderland

    Boycotten die middag !!! U heeft het recht om te zwijgen en alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden. Laat ze barsten die nitwits in Wageningen

  • koestal

    Jan-Z,helemaal mee eens. In Wageningen zitten alleen maar linkse activisten die anti-boer zijn .

Of registreer je om te kunnen reageren.