Pluimveehouderij

Nieuws

Situatie laagpathogene vogelgriep in België ‘zeer zorgwekkend’

Het aantal gevallen van laagpathogene vogelgriep (H3N1) in West-Vlaanderen is verder opgelopen tot boven de 25. Dat meldt Eric Hubers, voorzitter Pluimveehouderij van LTO/NOP.

Hubers spreekt van een ‘zeer zorgwekkende’ situatie en vreest voor verspreiding in Nederland. “Ik hou mijn hart vast. In de pluimveesector is volop contact tussen Belgische en Nederlandse bedrijven. Broedeieren en jonge hennen gaan dagelijks de grens over.” Hubers wijst op de aanwezigheid van Belgische en Nederlandse kuikenbroederijen, met vestigingen in beide landen.

Lees ook: ‘Alarmfase rood voor laagpathogene vogelgriep’

Volgens Hubers wordt momenteel met man en macht uitgezocht hoe die stromen van broedeieren en hennen exact lopen, om te voorkomen dat het virus onbedoeld wordt verspreid. “Dat is een hele klus, waarmee we erg druk zijn. We willen alle risico’s uitsluiten.”

Ruiming bedrijf wordt niet vergoed bij H3N1

Laagpathogene vogelgriep van het type H3N1 is niet meldings- en bestrijdingsplichtig. Dat maakt het volgens Hubers tot een ‘ingewikkelde kwestie’. “Het virus is zeer schadelijk en besmettelijk, maar wettelijk geldt geen bestrijdingsplicht.” Besmette bedrijven hoeven niet geruimd te worden. Indien pluimveehouders daar wel voor kiezen, dan worden zij niet vergoed.

De besmette bedrijven kampen met zieke dieren en verhoogde uitval, variërend van 5% bij jonge hennen tot meer dan 50% bij oudere hennen. Hubers: “Pluimveehouders met jonge hennen kunnen hun dieren laten uitzieken, zo lijkt het. Maar in die tijd wordt het virus wel uitgescheiden.”

Meer geld voor onderzoek H3N1-virus

De Adviescommissie Pluimveegezondheidszorg heeft besloten budget vrij te maken voor Gezondheidsdienst voor Dieren om uit te laten zoeken hoe het H3N1-virus exact is opgebouwd en hoe het virus zich gedraagt. “Het is zaak om meer duidelijkheid te krijgen over dit virus”, aldus Hubers, die voorzitter is van deze adviescommissie, die onder meer bestaat uit pluimveehouders uit alle deelsectoren, dierenartsen en andere sectorpartijen.

Denk er niet te lichtzinnig over en zorg dat je de biosecurity op orde hebt

Nog geen uitbraken in Nederland

“Dit is een crisissituatie. Gelukkig zijn er nog geen uitbraken in Nederland. Hopelijk blijft dat zo”, aldus Hubers, die waarschuwt dat alertheid geboden is. “Denk er niet te lichtzinnig over en zorg dat je als pluimveehouder de biosecurity op orde hebt.”

Of registreer je om te kunnen reageren.