Pluimveehouderij

Nieuws

Minder antibiotica bij vleeskuikens

Het antibioticagebruik in de vleeskuikensector is in 2018 met 3 % gedaald ten opzichte van 2017.

Het gebruik van antibiotica op vleeskuikenbedrijven in 2018 was 9,94 DDDAS (dierdagdosering op sectorniveau). Het gebruik van derdekeusmiddelen was 0,11 DDDAS. Dat blijkt uit een rapport van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), dat in opdracht van Avined werd opgesteld.

Gebruik derdekeusmiddelen gedaald

Het gebruik van antibiotica bij opfokbedrijven van fok- en vermeerderingsdieren in de vleeskuikensector in 2018 was 15,29 DDDAS. Dit is een stijging van 7% ten opzichte van 2017. Het gebruik van derdekeusmiddelen op opfokbedrijven met fok- en vermeerderingsdieren is aanzienlijk gedaald. In 2018 bedroeg dit 0,50 DDDAS. Dit is een daling van 49% ten opzichte van 2017 en 69% ten opzichte van 2016. “Mogelijk is er een verband tussen de daling van het gebruik van derdekeusmiddelen en de stijging van het antibioticagebruik”, aldus Erik de Jonge, die zich namens Avined bezighoudt met het antibioticadossier.

Groene bedrijven zitten goed, oranje bedrijven dienen een verbeterplan op te stellen en rode bedrijven moeten samen met hun dierenarts om tafel om het antibioticagebruik terug te dringen

Benchmarkgegevens terugkoppelen

Volgens De Jonge moeten opfokbedrijven van fok- en vermeerderingsdieren in de vleespluimveehouderij actie ondernemen om het antibioticagebruik te reduceren. Daartoe zijn meerdere maatregelen getroffen. Bedrijven krijgen benchmarkgegevens teruggekoppeld. “Aan de hand daarvan kunnen ondernemers zien hoe zij scoren ten opzichte van andere bedrijven”, aldus De Jonge.

Kleurcategorieën

Daarnaast worden bedrijven op basis van het antibioticagebruik ingedeeld in kleurcategorieën. Groene bedrijven zitten goed, oranje bedrijven dienen een verbeterplan op te stellen en rode bedrijven moeten samen met hun dierenarts om tafel om het antibioticagebruik terug te dringen. De Jonge: “Er wordt bovendien aan een breder plan gewerkt om het antibioticagebruik in deze deelsector te reduceren. Daarbij werken we samen met meerdere ketenpartijen, zoals fokkerijbedrijven, broederijen en mengvoerbedrijven.”

Of registreer je om te kunnen reageren.