Pluimveehouderij

Nieuws 1 reactie

Geen fipronil-rekeningen zolang rechtszaken lopen

Pluimveehouders krijgen geen facturen over door de NVWA verrichte werkzaamheden tijdens de fipronil-crisis zolang de rechtszaken nog lopen. Dat zei minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) donderdag 7 maart tijdens het debat over het rapport van de Commissie Sorgdrager over de crisis.

Het gaat om rekeningen van onder andere monsternames op pluimveebedrijven. Die zijn tot nu toe nog niet verstuurd. De SGP vroeg de minister of ze deze op zak kon houden. Het CDA diende een motie in met een verzoek aan de regering om in overleg te treden met de pluimveesector over de omvang van deze kosten en hoe daarmee om te gaan, maar hield deze aan nadat de minister aangaf eerst de juridische procedure te willen afwachten.

LNV gaat niet in op individuele zaken

Welke juridische procedures de minister precies afwacht, is niet duidelijk. Een woordvoerder van LNV laat weten dat de rekeningen niet verstuurd worden zolang er geen duidelijkheid is rond juridische procedures, maar dat het ministerie niet op individuele zaken ingaat. Om die reden beantwoordt het ministerie niet de vraag of het ook de strafzaak rond de fipronil-kwestie afwacht. Volgens de woordvoerder gaat het in zijn algemeenheid om een breed scala aan zaken die rond het fipronil-dossier spelen, waaronder de zaak die LTO heeft aangespannen tegen de NVWA en zaken van individuele pluimveehouders over bedrijfsblokkades.

Ik denk dat NVWA het al druk genoeg heeft en dat een goed idee is om de NCAE los te houden

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport)

NCAE loshouden

Tijdens het debat bleek verder dat het kabinet zijn standpunt heeft gewijzigd over het behoud van de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) als zelfstandig orgaan. Sorgdrager adviseerde om de NCAE onder te brengen bij de NVWA en de regering gaf in eerste in instantie aan deze aanbeveling over te willen nemen. Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) liet echter weten een motie van coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie te steunen. Die willen dat er niets veranderd wordt en dat de NCAE gewoon in de huidige structuur blijft bestaan. Bruins reageerde daarop: “Ik denk dat NVWA het al druk genoeg heeft en dat een goed idee is om de NCAE los te houden”.

Voorzitter Winnie Sorgdrager presenteerde vorig jaar het rapport over de fipronilaffaire van de commissie-Sorgdrager. - Foto: ANP
Voorzitter Winnie Sorgdrager presenteerde vorig jaar het rapport over de fipronilaffaire van de commissie-Sorgdrager. - Foto: ANP

Signalen komen op 1 punt binnen

Vanuit de Kamer kwamen veel vragen over of het nu anders zou gaan bij een nieuwe crisis. Volgens minister Bruins is het systeem robuust en zijn de eiersector, NVWA en overheidsdepartementen druk bezig met het doorvoeren van verbeteringen. Bij de NVWA is nu georganiseerd dat signalen op 1 punt binnenkomen, daar gewogen worden, en dat vervolgens de voortgang in de gaten gehouden wordt.

Verbeterd kwaliteitssysteem IKB EI

Zowel ChristenUnie als D66 wezen erop dat er nog altijd geen enkel Nederlands kwaliteitsyssteem op de website ketenborging.nl staat. Als kwaliteitssystemen erkend worden door ketenborging.nl, betekent het dat zij voldoen aan de criteria van de overheid. Volgens minister Schouten loopt voor IKB Ei het traject om deze goedgekeurd te krijgen. De minister verwacht dat IKB Ei zich in april zal kunnen aanmelden bij ketenborging.nl met een verbeterd kwaliteitssysteem. D66 en het CDA hebben de regering via een motie gevraagd om deelname aan ketenborging van private kwaliteitssystemen actief te stimuleren.

Eén reactie

  • withaag1

    Géén rekening ZOLANG de rechtzaken lopen.!!
    Dat betekend dat we zowiezo de rekeningen krijgen , nadat de uitspraken bekend zijn,én ongeacht de uitspraak. Deze minister kan het alleen een beetje verzachtend brengen, dat is het enigste waar ze sterk in is, verder niks.

Of registreer je om te kunnen reageren.