Pluimveehouderij

Nieuws 1 reactie

CLM: ouderdieren meerekenen in milieu-impact

Ouderdieren moeten worden meegenomen in onderzoek milieueffecten alternatieve vleeskuikenconcepten.

Het is belangrijk om bij toekomstig onderzoek naar de milieueffecten van alternatieve vleeskuikenconcepten ook de milieueffecten van vleeskuikenouderdieren mee te nemen. Dat concludeert adviesbureau CLM in een onderzoek naar de milieu-impact van verschillende vleeskuikenconcepten. CLM deed dit onderzoek in opdracht van de Dierenbescherming.

Lagere ammoniakemissie

Uit het onderzoek blijkt dat de ammoniakemissie per vleeskuiken bij bepaalde huisvestingssystemen lager is bij Beter Leven 1-ster en bij kuikens in het ‘tussensegment’ (de nieuwe standaarden van de supermarkten) dan bij reguliere vleeskuikens, als niet alleen de emissie van het kuiken zelf maar ook die van de voorschakel wordt meegenomen. Mits de kuikens binnen deze concepten afkomstig zijn van minimoederdieren, die lichter en kleiner zijn, minder voer nodig hebben en daardoor een lagere emissie hebben. Voor langzamer groeiende vleeskuikenrassen wordt veel gewerkt met minimoederdieren van het ras Hubbard.

Emissie verschilt per huisvestingssysteem

CLM houdt wel een slag om de arm dat de totale ammoniakemissie – inclusief ouderdieren – niet altijd lager is bij deze alternatieve segmenten, omdat de ammoniakemissie sterk verschilt tussen verschillende huisvestingssystemen. Voor het onderzoek rekende CLM met de standaard ammoniakemissies in de RAV-lijst van een systeem met vloerverwarming en vloerkoeling bij vleeskuikens, en een systeem met grondhuisvesting met mestbeluchting via verticale ventilatiekokers voor ouderdieren.

De ammoniakemissie van alleen het vleeskuiken zelf neemt ten opzichte van reguliere vleeskuikens toe bij kipconcepten in het tussensegment en bij Beter Leven 1-ster. Maar als ook de emissie van ouderdieren wordt meegenomen, komt de totale ammoniakemissie voor de productie van een regulier vleeskuiken uit op ruim 0,009 kilogram ammoniak, ten opzichte van 0,008 kilogram voor een Beter Leven-kuiken (1 ster), en minder dan 0,008 kilogram bij een kuiken voor het tussensegment waarvan het moederdier een minimoederdier was. De emissie is het hoogst bij een kuiken voor het tussensegment afkomstig van een regulier moederdier (ruim 0,01 kilogram).

Voerconversie

In het onderzoek is ook gekeken naar andere emissies en voerefficiëntie. Emissies van ammoniak, fijn stof, geur en broeikasgassen nemen toe naarmate het concept verder van regulier afstaat. Ook de voerconversie ligt voor alternatieve concepten flink hoger dan bij reguliere kuikens. Bij kuikens uit het tussensegment ligt de voerconversie 18% hoger dan bij reguliere kuikens, bij Beter Leven 1 Ster is dit 30%, en voor biologische kuikens 64% tot 72%.

Volgens CLM worden de emissies van de productie en consumptie van het vlees van langzamer groeiende kuikens echter overschat doordat het effect van het gebruik van dwergmoederdieren niet kwantitatief onderbouwd is, en meegewogen wordt in de totale milieu-impact.

Eén reactie

 • ppda

  Het lijkt zeer kras dat de ammoniak emissie per alternatief vleeskuiken plots lager kan zijn dan van een regulier vleeskuiken, als de ammoniak emissie van het mini-moederdier tov het reguliere moederdier wordt meegerekend.
  Voederconversie verschillen van 20 tot 30% per vleeskuiken en dus ook eiwit opname en dus ammoniak emissie zijn dusdanig veel hoger bij alternatieve vleeskuikens dat een lagere uitstoot per moederdier dit nooit kan goedmaken.
  Mocht dit wel het geval zijn doordat huisvestingssystemen in de berekeningen zoveel uitmaken, dan vallen er naar mijn idee vraagtekens te zetten bij de getallen die worden aangehouden per huisvestingssysteem of we hebben de oplossing gevonden voor de uitstoot: andere huisvestingssystemen.
  Daarnaast worden alternatieve vleeskuikens vaak in meer open systemen gehuisvest waar bv stoffilters veel moeilijker zijn in te passen.
  Over andere gevolgen van de veel hogere voederconversie (bv bomenkap in Brazilie, transport, CO2 uitstoot, bouwkosten en uitstoot) zullen we het maar niet hebben.
  Het lijkt haast of de opdrachtgever van het onderzoek de uitkomst van onderzoek in een bepaalde richting heeft willen sturen.

Of registreer je om te kunnen reageren.