Pluimveehouderij

Nieuws

Finse vleeskuikens groeien antibioticavrij op

De Finse vleeskuikenhouderij gebruikt al bijna 10 jaar geen antibiotica.

Ketendierenarts Leena Pohjola van vleesverwerker HKScan zegt dat zij daarom regelmatig boeiende discussies voert met buitenlandse boeren en collega‘s. Die geloven niet in antibioticavrije productie, zonder dat het ten koste gaat van het dierenwelzijn. Niettemin is het een feit, vertelt ze. Strikte hygiëne in de pluimveeketen en goed management op de vleeskuikenbedrijven maken antibiotica sinds 2010 overbodig. Het is overigens niet zo dat in Finland een verbod geldt op het gebruik van antibiotica. Als er veterinaire redenen zijn om antibiotica te gebruiken, schrijft een dierenarts deze voor.

Lagere veedichtheid

De uitgangspunten voor antibioticavrije productie zijn in Finland veel gunstiger dan bijvoorbeeld in Nederland, waar de veedichtheid veel hoger is. Finland telt 435 pluimveebedrijven, waarvan 190 met vleeskuikens. Het land houdt 8,8 miljoen vleeskuikens, tegenover 42 miljoen in Nederland. Een ander wezenlijk punt is dat Finland niet kampt met een aantal vervelende ziektekiemen, zoals Coryza en enterococcus cecorum. Ook virusziekten komen weinig voor. Een voorbeeld is infectieuze bronchitis, IB. Deze ziekte komt zo weinig voor op vleeskuikenbedrijven dat het niet nodig is de dieren hier tegen te vaccineren.

Lees verder onder de foto.

Eén jaar oude vleeskuikenstal in Finland met 75.000 plaatsen, op basis van 42 kilogram/vierkante meter stalbezetting. - Foto: Henk Riswick
Eén jaar oude vleeskuikenstal in Finland met 75.000 plaatsen, op basis van 42 kilogram/vierkante meter stalbezetting. - Foto: Henk Riswick

Additieven

Coccidiose wordt onder de duim gehouden met coccidiostatica in het voer. De Finnen gebruiken de additieven Narasin of Monensin-zout. De goede kwaliteit, droge, turf wordt tevens gezien als een belangrijk middel om de coccidiosedruk laag te houden. De kwaliteit van de turf komt maximaal tot zijn recht door de stal goed te verwarmen en royaal te ventileren, zodat een droog, onaantrekkelijk milieu ontstaat voor ziektekiemen. Een extra pluspunt van turf is de lage pH. Pathogenen gedijen slecht in een zure omgeving. Om te controleren of coccidiose voldoende wordt bestreden, voert de slachterij regelmatig darmonderzoek uit. De uitkomsten zijn steeds goed.

Gave poten

De voetscores bevestigen dat het met de ondergrond in de stallen ook goed zit. Van de geleverde koppels kuikens in 2018 had 94,2% een voetzoolscore lager dan 20, dus perfecte poten. De score komt overeen met de Nederlandse systematiek.

De kuikens komen doorgaans uit op een broederij. De kuikenkwaliteit is erg voorspelbaar, mede omdat de broedeieren afkomstig zijn van een select groepje vermeerderaars, die allen uniform werken.

Hieronder een tweet van een vleeskuikenhouder in Finland.

Of registreer je om te kunnen reageren.