Pluimveehouderij

Nieuws

Prijsinformatiesysteem voor vleeskuikens in de maak

Er komt een iStep-module voor vleeskuikens. Hiertoe hebben LTO/NOP-kring Vleeskuikenhouders, de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en iStep eerder deze maand besloten.

iStep staat voor informatieSysteem Transparante EierPrijzen. In iStep, dat sinds 2014 bestaat, kunnen legkippenhouders doorlopend online actuele gedane zaken (prijsafspraken) invoeren. Deze anonieme, actuele prijsinformatie in de database versterkt de onderhandelingspositie van collega-leden van iStep bij het maken van afspraken met de eierhandel. Daardoor kan hun verkoopresultaat verbeteren.

Op initiatief van de LTO/NOP is vorig jaar, onder meer via studieclubs, onder vleeskuikenhouders de belangstelling gepeild voor een module waarin vleeskuikenhouders hun prijsafspraken kunnen opgeven en daaruit actuele (anonieme) prijsinformatie kunnen opvragen. Zo’n 40 vleeskuikenhouders hebben aangegeven interesse te hebben. Volgens iStep-voorzitter Leo Driessen zou dit voldoende zijn om van start te kunnen gaan. “Maar het streven is 80 tot 100 deelnemers. Want hoe meer deelnemers, des te betrouwbaarder de informatie.”

Driessen verwacht dat de kosten voor vleeskuikenhouders vergelijkbaar zullen zijn aan de € 200 die de 130 à 140 legpluimveehouders die lid zijn van de vereniging iStep per jaar betalen.

iStep gaat nu een werkgroep starten met enkele vleeskuikenhouders om te bepalen welke gegevens nodig zijn in de vleeskuikenmodule. Driessen verwacht dat de module vanaf half maart kan worden getest en rond half april operationeel is. Vleeskuikenhouders zullen dan opnieuw benaderd worden deel te nemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.