Pluimveehouderij

Nieuws

Tomassen Duck-To werkt aan kwaliteitssysteem

Eendenslachterij en -integratie Tomassen Duck-To werkt aan de opzet van een ketenkwaliteitssysteem à la IKB voor de eendensector: DQP, het Duck Quality Program.

Daarover vertellen algemeen directeur Gertjan Tomassen en Duck-To Farm directeur Erwout van Wolfswinkel (verantwoordelijk voor de levende dieren bij de integratie) in een interview met vakblad Pluimveehouderij.

Per eendenbedrijf moet er een map komen met daarin basisvoorwaarden en regels, maar ook checklijsten waarop dingen vastgelegd moeten worden, zoals wie verantwoordelijk is voor het laden van de dieren. Daar moet dan ook voor getekend worden.

Undercoverbeelden Animal Rights

Aanleiding voor de opzet van het kwaliteitssysteem zijn de op eendenbedrijven gemaakte undercoverbeelden die Animal Rights deze zomer publiceerde, waarop onder andere te zien was hoe iemand bij het laden van eenden een eend overgooide naar een medewerker.

De integratie treft verschillende maatregelen naar aanleiding van de beelden, maar noemt het wel excessen die geen recht doen aan de normale gang van zaken in de sector. Het bedrijf wil desondanks verantwoordelijkheid nemen vanuit zijn centrale rol in de eendenketen.

Onder de integratie valt eendenslachterij Tomassen Duck-To (de enige eendenslachterij in West-Europa) en Duck-To Farm, verantwoordelijk voor de levende dieren (broederij, moederdieren en afspraken met eendenhouders).

Meer maatregelen

Andere maatregelen betreffen extra trainingen voor vangploegen in de sector, een toegevoegde 10-puntenlijst met basisvoorwaarden aan bestaande contracten met eendenhouders en afbeeldingen in stallen over hoe een eend opgepakt dient te worden.

Daarnaast laat Tomassen-Duck To vanaf 1 januari steekproefsgewijs (onaangekondigde) controles doen bij het vangen en laden van eenden.

Of registreer je om te kunnen reageren.