Pluimveehouderij

Nieuws

RvS: dwangsom voor pluimveehouder terecht

Een pluimveehouder in ’t Goy heeft in april 2016 terecht een dwangsom van de gemeente Houten (Utrecht) opgelegd gekregen.

Hij kreeg de dwangsom als een van de pluimveestallen niet voor 10 juni 2016 was voorzien van een biologisch luchtwassysteem met een rendement van 70%. De gemeente wees zijn bezwaar hiertegen in oktober 2016 af. Tot dat oordeel komt de Raad van State deze week in een uitspraak, nadat op 26 juli 2017 de rechtbank Midden-Nederland eveneens tot deze conclusie was gekomen.

In 2013 had de pluimveehouder een omgevingsvergunning gekregen voor uitbreiding naar 74.000 legkippen en het plaatsen van een biologische luchtwasser op een nieuwe stal. In deze stal zouden 37.000 legkippen worden gehuisvest.

Geen 37.000 kippen, geen luchtwasser

Na een verzoek om handhavend op te treden van onder andere de actiegroep Mobilisation for the Environment constateerde een toezichthouder van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht begin 2016 dat de luchtwasser op de bewuste stal ontbreekt. De gemeente controleerde in oktober 2016 opnieuw en de luchtwasser ontbrak nog steeds. De vergunde uitbreiding van het aantal kippen in de bewuste stal van 25.000 naar 37.000 bleek ook nog niet gerealiseerd.

Volgens de pluimveehouder hoefde hij de luchtwasser pas op de stal te zetten als hij het aantal dieren had uitgebreid naar 37.000.

Volgens de RvS is dit een herhaling van wat voor de rechtbank is aangevoerd en zijn er geen argumenten waarom de uitspraak van de rechtbank onjuist of onvolledig zou zijn. De beroepsgrond slaagt niet.

Pluimveehouder: onevenredig gehandhaafd

Een tweede argument van de pluimveehouder is dat handhavend optreden van de gemeente onevenredig is. Hij heeft in maart 2017 een principeverzoek bij de gemeente ingediend voor het ontwikkelen van een zonnestroom-installatie en het realiseren van een biologische legkippenstal.

Onderdeel van die nieuwe plannen zou zijn dat de luchtwasser op een andere stal zou worden geplaatst. Op 20 juli 2017 had hij daarvoor de omgevingsvergunning aangevraagd.

De RvS veegt deze redenering ook van tafel omdat dit van – ver – na de afwijzing van zijn bezwaar van de gemeente is.

Of registreer je om te kunnen reageren.