Pluimveehouderij

Nieuws 1 reactie

Eendenhouderij aan de slag met badwater

De eendenhouderij verkent de mogelijkheid van alternatieve watervoorziening in de stallen, waarbij eenden hun kop volledig onder water kunnen steken.

Aviconsult heeft hier onderzoek naar gedaan in opdracht van de Nederlandse eendensector. Het wordt gefinancierd door Pluimned en beoordeeld door Wageningen Livestock Research.

Pekino-drinkwatersysteem

Het rapport, dat afgelopen week is aangeboden op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, adviseert de sector om serieus af te wegen om naast de drinkwatervoorziening via drinknippels een aanvullende watervoorziening verplicht te stellen waar de eend zijn kop volledig in het water kan steken (zoals bijvoorbeeld het Pekino-drinkwatersysteem).

Het Pekino-systeem is ontwikkeld door Big Dutchman in samenwerking de universiteit van Osnabrück en andere deskundigen.  - Foto: Big Dutchman
Het Pekino-systeem is ontwikkeld door Big Dutchman in samenwerking de universiteit van Osnabrück en andere deskundigen. - Foto: Big Dutchman

Onderzoek naar praktische aspecten

De eendenhouderij wil dit in 1 of 2 proefstallen gaan uitproberen, vertelt Jaap Maarsingh, voorzitter van de LTO/NOP-kring eendenhouders. Aviconsult adviseert onder andere nog onderzoek te doen naar enkele praktische aspecten, zoals het aantal uren per dag dat het systeem beschikbaar moet zijn, hoe bacteriële groei beheerst kan worden en of de meerkosten uit de markt vergoed kunnen worden.

In het Pekino-drinkwatersysteem kunnen eenden hun hele kop in speciaal gevormde waterbakjes steken, waar de dieren zowel uit kunnen drinken als hun verenkleed mee kunnen poetsen. - Foto: Big Dutchman
In het Pekino-drinkwatersysteem kunnen eenden hun hele kop in speciaal gevormde waterbakjes steken, waar de dieren zowel uit kunnen drinken als hun verenkleed mee kunnen poetsen. - Foto: Big Dutchman

Drinken en verenkleed poetsen

Bij het in Duitsland ontwikkelde Pekino-drinkwatersysteem kunnen eenden hun hele kop in speciaal gevormde waterbakjes steken, waar de dieren zowel uit kunnen drinken als hun verenkleed mee kunnen poetsen. Op die manier wordt een middenweg gevonden tussen het verstrekken van ‘open’ water naast de bestaande drinknippels, zonder dat dit ten koste gaat van diergezondheid en milieu.

In Duitsland zijn de ervaringen van eendenhouders met Pekino-systeem positief, mits het een deel van de dag opgelierd wordt. - Foto: Big Dutchman
In Duitsland zijn de ervaringen van eendenhouders met Pekino-systeem positief, mits het een deel van de dag opgelierd wordt. - Foto: Big Dutchman

Meest haalbare systeem voor de praktijk

Dierenwelzijnsorganisaties dringen aan op het verstrekken van open water in eendenstallen. De eendensector wil echter niet dat ten koste gaat van de positieve kant van het huidige houderijsysteem. Nadelen van volledig open water zijn: slechtere drinkwaterkwaliteit met meer bacteriën en meer kansen op ziekte door slechte hygiëne, natter strooisel, meer ammoniak en hierdoor slechtere voetzoolkwaliteit. In Duitsland zijn de ervaringen van eendenhouders met Pekino-systeem positief, mits het een deel van de dag opgelierd wordt. “Zoals wij het zien is dit het meest haalbare systeem voor de praktijk”, geeft Maarsingh aan.

Eén reactie

  • Probe

    Ook deze sector zal niet ontkomen aan de nooit ophoudende honger om boerenbedrijven kapot te maken door de linkse elite die (helaas) geen honger heeft gekend naar hoogwaardig veilig voedsel zoals NL dat produceert.
    Advies: niet meewerken, want het is rupsje nooit genoeg.

Of registreer je om te kunnen reageren.