Pluimveehouderij

Nieuws

Monstername zelfcontrole antibiotica pluimvee herstart

Avined is weer gestart met monstername in het kader van het zelfcontroleprogramma antibioticagebruik in de vleespluimveesector.

Afgelopen maand werden de eerste bedrijven bemonsterd en in totaal zijn er dit jaar 5 bemonsteringsrondes. Vorig jaar werd het programma stilgelegd om het bezoekersverbod vanwege vogelgriep.

Verentest

Met de zogenaamde ’verentest’ worden kippenveren getest op residuen van allerlei soorten antibiotica. Vervolgens wordt nagegaan of de resultaten overeenkomen met het geregistreerd gebruik. Pluimveebedrijven zijn wettelijk verplicht te doen aan zelfcontrole van het gebruik van diergeneesmiddelen en verboden stoffen.

Vereiste IKB Kip

Sinds vorig jaar controleert de NVWA hier ook actief op. In de praktijk maakt nagenoeg 100% van de vleespluimveesector daarvoor gebruik van het Avined-zelfcontroleprogramma, dat ook een vereiste is binnen IKB Kip en bovendien het enige beschikbare georganiseerde zelfcontroleprogramma is.

In 2016 werd het zelfcontroleprogramma gelanceerd en werden een kleine 60 bedrijven in de vleespluimveekolom bemonsterd. Dit jaar is de intentie 8% tot 10% van de bedrijven van de bedrijven in de vleeskuikensector en voorschakels te bezoeken.

Of registreer je om te kunnen reageren.