Pluimveehouderij

Nieuws laatste update:8 jun 2018

Mestcentrale Moerdijk ligt langer stil

Mestverbrandingscentrale BMC Moerdijk ligt naar eigen inschatting 2 tot 3 weken langer stil dan gepland vanwege onderhoudswerkzaamheden. Dat heeft consequenties voor de verwerkingscapaciteit van pluimveemest, meldt BMC.

Moerdijk – Mestverbrandingscentrale BMC Moerdijk ligt naar eigen inschatting 2 tot 3 weken langer stil dan gepland vanwege onderhoudswerkzaamheden. Dat heeft consequenties voor de verwerkingscapaciteit van pluimveemest, meldt BMC.

De centrale ligt sinds begin mei stil vanwege een grote revisie. Die moet ervoor zorgen dat de installatie weer tot 2029 mee kan. Het was de bedoeling dat de centrale in de derde week van juni weer opgestart zou worden, maar dat zal ergens begin juli worden, verwacht BMC. Bij de uitgebreide inspectie van de turbine bleken er meer werkzaamheden noodzakelijk dan verwacht.

Opslagruimte bijhuren om mest op te kunnen halen

BMC verwerkt een derde van de Nederlandse pluimveemest. Wekelijks verwerkt de centrale normaal 9.000 ton. De centrale had al geïnvesteerd in nieuwe opslagruimte (voor 20.000 ton pluimveemest) om tijdens de onderhoudsperiode de verplichtingen na te komen richting bij DEP-aangesloten pluimveebedrijven. De energiecentrale zal nu echter nog extra opslaglocaties moeten vinden om de mest bij pluimveehouders op te kunnen blijven halen, zegt algemeen directeur Kees de Regt.

{{foto,2}}

“Wij zijn ons ervan bewust dat deze vertraging ook de nodige impact zal hebben op andere partijen in de pluimveesector zoals pluimveehouders, transporteurs, intermediairs”, aldus de BMC-directeur. “Wij blijven ons maximaal inspannen om de noodzakelijke grote revisie inclusief extra werkzaamheden zo spoedig mogelijk af te ronden zodat BMC Moerdijk opnieuw jarenlang op betrouwbare wijze pluimveemest kan verwerken.”

Of registreer je om te kunnen reageren.