Pluimveehouderij

Nieuws 1 reactie

IKB Ei verbiedt snavelbehandelen

IKB Ei gaat verbieden hennen op te zetten waarvan de boven- of ondersnavel is verkort. Dit verbod op snavelbehandelen gaat in per 1 september 2018.

Dit maakte Stichting Ovoned donderdag 17 mei bekend.

Ovoned is beheerder van de regeling IKB Ei, een kwaliteitszorgsysteem voor de productie van eieren waaraan schakels in de eierproductiekolom vrijwillig kunnen deelnemen.

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) heeft unaniem besloten tot het verbod op snavelbehandeling binnen IKB Ei. In dit college zijn alle schakels uit de eierketen vertegenwoordigd: opfokkers, legpluimveehouders, pakstations, retail, eierverwerkers, dierenartsen, voerfirma’s en dierenbescherming.

‘Optimaal inspelen op vragen uit markt’

IKB Ei voert het verbod in om ‘optimaal in te spelen op de vragen vanuit de markt’. Volgens Ben Dellaert, voorzitter van CCvD, biedt IKB Ei als deze wijziging van kracht wordt, een extra garantie dat IKB Ei-gecertificeerde eieren afkomstig zijn van hennen met onbehandelde snavels. Het Duitse kwaliteitssysteem KAT heeft een verbod op snavelbehandeling al per 1 januari 2017 ingevoerd.

Overgangstermijn

Het verbod om op IKB-waardige bedrijven nieuwe koppels hennen met behandelde snavels op te zetten, geldt ook voor geïmporteerde koppels. Broederijen/opfokkers moeten een verklaring afgeven waarin zij aangeven dat de hennen niet zijn behandeld.

Voor opfokleghennen die voor 1 september 2018 zijn behandeld, geldt een overgangstermijn. Tot en met 31 december 2019 is het nog toegestaan om eieren van behandelde leghennen af te zetten onder het IKB EI-keurmerk. Vanaf 1 januari 2020 is dat verboden en zijn dus alle eieren die onder het IKB-keurmerk worden verkocht afkomstig van onbehandelde hennen.

Vooruitlopen op verbod ingrepen pluimvee

Met verbod op snavelbehandeling loopt de eiersector vooruit op het verbod op ingrepen bij pluimvee, waaronder snavelbehandeling. Per 1 september 2018 loopt het uitstel op dat verbod op ingrepen af. Voorafgaand daaraan zou een evaluatie plaatshebben. De Stuurgroep Ingrepen Pluimvee heeft de minister van LNV in december een notitie aangeboden. Hierin adviseert de sector de minister nogmaals uitstel te verlenen op het verbod op ingrepen. Dellaert: “De aanpassing van IKB Ei is een extra argument om het verbod op ingrepen niet wettelijk te regelen. Want de markt regelt het zelf al.”

Eén reactie

  • eetkip

    Als je vervolgens iedereen verplicht aan de IKB-ei zet via een Algemeen verbindend verklaring , heb je de markt weer uitgeschakeld en kun je het ook vergeten dat de markt wat extra betaald voor de extra inspanningen.

Of registreer je om te kunnen reageren.