Pluimveehouderij

Nieuws 10 reactieslaatste update:22 mei 2018

IKB Ei op de schop na fipronil-crisis

De eiersector wil de voedselveiligheid beter borgen na de fipronil-crisis.

Correctie in alinea ‘Voorschriften IKB EI’. Er stond ten onrechte dat de werkgroep een AVV-verklaring wil voor heel IKB EI. Het gaat alleen om sommige voorschriften.

De eierketen gaat verschillende wijzigingen doorvoeren in het kwaliteitssysteem IKB Ei om de voedselveiligheid beter te borgen. Dit gebeurt naar aanleiding van de fipronil-crisis. IKB Ei krijgt op korte termijn een onafhankelijke Raad van Beheer en een lijst van producten die op een pluimveebedrijf gebruikt mogen worden.

Alle producten en diensten die pluimveehouders op hun bedrijf gebruiken moeten straks gecertificeerd of gereguleerd zijn. Ook moeten alle schakels van de keten eieren en producten monitoren op kritische stoffen, en wordt dit jaar door een externe partij een analyse van de keten uitgevoerd, gericht op kwetsbaarheden en fraudebestendigheid.

Nieuwe crisis voorkomen

De veranderingen zijn aanbevelingen van de Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen, die dinsdag 15 mei in Nieuwspoort zijn eindrapport presenteerde. De werkgroep keek naar wat de sector zou kunnen veranderen om een dergelijke crisis in de toekomst te voorkomen. Voorzitter van de werkgroep Bart Jan Krouwel zei bij de presentatie van de plannen nadrukkelijk niet terug te willen kijken naar wat er fout is gegaan in de fipronil-crisis; dat laat hij aan de Commissie Sorgdrager en de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Meldpunt en serviceloket zijn er al

Enkele aanbevelingen zijn al uitgevoerd: IKB Ei heeft zowel en meldpunt als serviceloket (voor informatieverstrekking over wettelijke regels en private voorschriften) opgericht en bloedluisbestrijding is nu ook opgenomen in IKB.

Andere wijzigingen op korte termijn

Verschillende andere wijzigingen zitten op korte termijn in de pijplijn. Ovoned gaat voor 1 oktober 2018 de invoering van de Raad van Beheer opnemen in IKB Ei. 3 onafhankelijke deskundigen, die geen directe binding hebben met de pluimveesector, moeten voortaan iedere voorgestelde wijziging toetsen. Het gaat niet sec om goed- of afkeuren, licht voorzitter van de werkgroep Krouwel toe. De Raad van Beheer krijgt ook inhoudelijk gezien een sturende functie, aldus Krouwel.

Voorschriften IKB Ei

De meeste van de in totaal 22 aanbevelingen van de werkgroep zijn bedoeld voor de legpluimveesector zelf, maar enkele waren ook gericht aan het ministerie en NVWA. De werkgroep bepleit dat het ministerie sommige voorschriften uit IKB Ei algemeen verbindend verklaart, zodat alle legpluimveebedrijven mee moeten doen om te voorkomen dat sommige ondernemers zich hieraan onttrekken. Krouwel: “IKB Ei bestrijkt ongeveer 90% van de pluimveehouders, de 10% die het niet bestrijkt is een risico.”

IKB Ei wordt duurder

Aan IKB deelnemende pluimveehouders zullen meer moeten gaan betalen om de verbeteringen te bekostigen. Ovoned-voorzitter Eric Hubers sprak de verwachting uit dat de kosten zeker zullen verdubbelen. “Maar eigenlijk is dat niet belangrijk, de voedselveiligheid moet gegarandeerd zijn en vertrouwen in onze eieren is essentieel.”

Waardering van minister Schouten

Minister Schouten (LNV), die het rapport dinsdagochtend overhandigd kreeg, zegt de inzet en het resultaat van de werkgroep te waarderen. “Hiermee tonen alle partijen binnen de eierketen hun verantwoordelijkheid om direct na de fipronil-crisis gezamenlijk kritisch naar het systeem van zelfregulering te kijken”, reageert Schouten.

Laatste reacties

 • klein boertje

  bla bla bla

 • koestal

  Hier komt Schouten weer goedkoop af .

 • info519

  en schade vergoeden die alleen SGP nog noemt in politiek is ze al vergeten....zo gaat dat....is LTO het ook reeds vergeten??

 • Probe

  Kosten opvoeren terwijl de eieren uit Oekraïne met vrachtwagens vol deze kant opkomen. Crimineel gedrag ga je met geen enkel systeem uitroeien.
  De markt moet dit zelf reguleren. Nu weer kostprijs verhogen voor 99,8% goedwillende pluimveehouders. Denk dat veel boeren zo langzamerhand klaar mee zijn.

 • kuiken007

  @probe helemaal mee eens
  klaar er mee een lto die gewoon doet wat nvwa wil meten met 2 maten!!!

 • V

  NOP/LTO is zo onderhand een verlengstuk van de overheid geworden, en de dingen waar het bij belangenbehartiging echt om gaat zoals de positie van de pluimveehouder ten opzichte van de handel en de retail daar hoor je ze niet over.

 • kakelvers

  IKB kosten verdubbelen, DGF verdubbelen, regels verdubbelen, eierprijzen gehalveerd omdat er vrachten vol -niet volgens de eu-regels gehouden- eieren geïmporteerd worden. De boer maar ploeteren en Den Haag en consorten maar denken dat ze het weten. Regeltje zus, sterretje zo, waar stopt dit?

 • H.M. Hubers

  Bovenstaande 7 reacties geven weinig blijk van vertrouwen in de bestuurders. De fipronil-crisis kan volgens mij niemand ontgaan zijn. Overheid en bedrijfsleven zullen er alles aan moeten doen om een dergelijke crisis in de toekomst te voorkomen, of in ieder geval de impact ervan fors te verkleinen. Een robuuster IKB is hiervoor een belangrijk hulpmiddel. De (vrijwillige) deelname is ongeveer 90%.
  Je kunt ook achterover leunen en afwachten wat de overheid gaat doen als reactie op de fipronilcrisis. Dit lijkt mij niet verstandig en getuigt ook niet van het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
  Zouden bovenstaande personen aan kunnen geven welke aanbevelingen in het rapport hen niet bevallen en welke maatregelen er volgens hen niet in thuis horen? Ik zie dat een kleine 2000 mensen dit artikel hebben gelezen. Zijn er ook mensen bij die juist een positief gevoel hebben bij het nieuwe IKB en die het waarderen dat er actie is genomen om de voedselveiligheid beter te borgen?

 • Tuig

  Op zich is het beter dat de sector zelf de regie neemt. Is beter dan het aan de overheid over te laten. Maar niemand zit te wachten op nog meer regeltjes, er zijn er nu al te veel. Volgens mij is een nieuwe fipronil achtige crisis nooit helemaal uit te sluiten. Je hebt aan 1 gifmenger al genoeg.

 • V

  Nou vertel mij eens wie de regie had tijdens de fironilcrisis ondanks al die zogenaamde zelfregulering. Juist ja de NVWA en niemand anders. Je kan zoveel regels bedenken als je wil maar 100% veiligheid is een utopie en dan werkt zelfregulering alleen maar tegen je. Als het om voedselveiligheid gaat bepaalt de overheid altijd de regels , laat ze dan ook verantwoordelijk zijn voor de uitvoering daarvan.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.