Pluimveehouderij

Nieuws 2 reacties

Avined adviseert bemonstering fipronil-mest

Avined adviseert pluimveehouders fipronil-mest te laten bemonsteren door de NVWA.

Pluimvee-organisatie Avined adviseert pluimveehouders die een voorraad met fipronil vervuilde mest hebben het fipronil-gehalte daarvan (opnieuw) te laten bepalen. Advies is ook dat te laten doen via een zogenoemde ambtelijke monstername door de NVWA. Dit schrijft Avined in haar nieuwsbrief Fipronil.

Afbraak van fipronil

De reden van dit advies is tweeledig. Het kan zijn dat door afbraak van fipronil het gehalte ervan in een partij mest is gedaald tot onder de norm van 0,01 mg/kg. Die partij kan dan via de normale weg worden afgezet.

Het fipronil-gehalte bepaalt of kippenmest via normale kanalen kan worden afgezet of in aanmerking komt voor centrale bewerking of verbranding. - Foto: Hans Prinsen
Het fipronil-gehalte bepaalt of kippenmest via normale kanalen kan worden afgezet of in aanmerking komt voor centrale bewerking of verbranding. - Foto: Hans Prinsen

Protocol voor mengen met schone mest

Wanneer het fipronil-gehalte boven die norm ligt, kan de mest worden aangemeld voor bewerking (mengen met schone vleeskuikenmest) op een centrale locatie. Voor die mogelijkheid heeft Avined een protocol opgesteld dat ter goedkeuring voorligt bij het ministerie van LNV. Het is goed te weten hoeveel fipronil-mest voor die centrale bewerking in aanmerking komt en wat de gehalten ervan zijn.

Certicon maakt afspraak met pluimveehouder

Voor de ambtelijke bemonstering geldt het ‘kanalisatieprotocol voorraad bemonstering mest’. Voor de voorraadbemonstering kunnen pluimveehouders zich via een speciaal aanmeldingsformulier aanmelden. Avined stuurt dat formulier door naar Certicon. Die maakt vervolgens een afspraak met de pluimveehouder. Het kanalisatieprotocol en het aanmeldingsformulier zijn te vinden op de website van Avined.

Laatste reacties

  • Jan-Zonderland

    0,01 mg per kilo dat is 1 deel op 100 miljoen. Ik vraag me af hoe dit betrouwbaar vast te stellen is.

  • Broederijbrok

    Mest is nooit homogeen. Laboratoriums krijgen altijd een uitslag. Die uitslag zegt alleen iets over de gehaltes in het genomen monster. Informeer vooraf naar de kosten.

Of registreer je om te kunnen reageren.