001_vervoersverbodsbords_ANP_272x181

Dossier vogelgriep

Terug naar dossier
Pluimveehouderij

Nieuws 1 reactie

Soepeler ruimingsbeleid vogelgriep in 1-kilometerzone

De overheid ruimt niet langer standaard pluimveebedrijven in de 1-kilometerzone rondom een met vogelgriep besmet bedrijf.

Bij het dinsdag 13 maart geruimde eendenbedrijf in Kamperveen bevonden zich 2 andere pluimveebedrijven binnen een straal van 1 kilometer: een vleeskuikenbedrijf op 50 meter afstand en een vermeerderingsbedrijf op meer dan 500 meter afstand.

Het zeer nabijgelegen vleeskuikenbedrijf werd dinsdag wel preventief geruimd. Het ministerie heeft besloten dat het vermeerderingsbedrijf niet preventief wordt geruimd. Het bedrijf is geblokkeerd, zal 3 keer worden gescreend op vogelgriepvirus (nu, over een week, en een eindscreening) en is verplicht iedere verandering in de gezondheid van de kippen direct bij inspectiedienst NVWA te melden.

Het oude beleid was gebaseerd op het 2003-scenario, toen vogelgriep zich rap verspreidde tussen verschillende pluimveebedrijven. De laatste jaren was enkel sprake van individuele uitbraken.

Per geval preventieve ruiming bekijken

Voortaan gaat de overheid per geval bekijken of het 1-kilometergebied preventief moet worden geruimd afhankelijk van de situatie. Daarbij wordt meegewogen:

  • bevindt een bedrijf zich in de buurt van een pluimveedicht gebied
  • zijn er andere pluimveebedrijven in de buurt
  • de afstand tot het besmette bedrijf
  • de biosecurity op het bedrijf
  • hoe snel de eerste besmetting is gemeld

In het 3-kilometergebied rondom het besmette bedrijf in Kamperveen bevinden zich nog 6 andere pluimveebedrijven. Die worden ook gescreend op vogelgriepvirus.

Zelfde virustype als uitbraken Oldekerk en Biddinghuizen

Van de besmetting op het eendenbedrijf maakte minister Schouten woensdag 14 maart bekend dat het inderdaad om een hoogpathogeen virus ging, zoals al werd vermoed, en dat om het H5N6-virus gaat waar eerder dit jaar ook pluimveebedrijven in Oldekerk en Biddinghuizen mee besmet raakten.
Tekst gaat verder onder de foto‘s

Ruiming van het door vogelgriep getroffen eendenbedrijf in Kamperveen. - Foto: ANP
Ruiming van het door vogelgriep getroffen eendenbedrijf in Kamperveen. - Foto: ANP

Intrekken ophokplicht onwaarschijnlijk

Dat de landelijke ophokplicht voor het einde van de maand kan worden ingetrokken acht Schouten onwaarschijnlijk gezien de nieuwe vogelgriepuitbraak in Kamperveen. Ze inventariseert of het mogelijk is om de ophokplicht risico gebaseerd regionaal op te heffen, maar noemt dit niet eenvoudig. Ze streeft ernaar de sector daar volgende week uitsluitsel over te geven.

Burgemeester Kampen wil vogelgrieponderzoek

Via diverse media laat burgemeester Bort Koelewijn (CU) van Kampen weten dat hij een diepgaand onderzoek wil naar de oorzaak van de vogelgriepuitbraak op het eendenbedrijf in Kamperveen.

In het Overijsselse Kamperveen duikt het vogelgriepvirus met grote regelmaat op. Koelewijn wil weten of er een verband is met bijvoorbeeld de nieuwe natuur. Hij wijst in dit verband op de nevengeul van de IJssel waar veel wilde vogels op af komen. Koelewijn: “We moeten als overheid weten wat hier achter zit.”

Bedrijven uit te kopen of verplaatsen

Als goede hygiëne het virus ook niet buiten de stal houdt, pleit de burgemeester ervoor om pluimveebedrijven uit te kopen of te verplaatsen na de aanleg van nieuwe, natte natuur in de omgeving.

Burgemeester Bort Koelewijn tijdens een bijeenkomst met inwoners van Kamperveen na de vogelgriepuitbraak in 2014. - Foto: ANP
Burgemeester Bort Koelewijn tijdens een bijeenkomst met inwoners van Kamperveen na de vogelgriepuitbraak in 2014. - Foto: ANP

Avined: sector schreeuwt om inzicht besmetting vogelgriep

Koelewijn staat niet alleen. Koepelorganisatie Avined laat weten met het ministerie van LNV te hebben afgesproken dat de GD en Universiteit van Utrecht op korte termijn alle gegevens van de recente besmette bedrijven kritisch gaat bekijken. De informatie die hieruit komt, wordt omgezet in adviezen aan pluimveehouders om de vogelgrieprisico’s te beperken. In de analyse worden ook bedrijven betrokken die vaker besmet zijn geweest. Volgens Avined schreeuwt de pluimveesector om inzicht in de wijze waarop bedrijven besmet raken met vogelgriep.

Medeauteur: Kees van Dooren

Eén reactie

  • groot boerdam

    Geef deze eendenhouder pluimveerechten en laat hem vleeskuikens houden probleem opgelost.

Of registreer je om te kunnen reageren.