001_vervoersverbodsbords_ANP_272x181

Dossier vogelgriep

Terug naar dossier
Pluimveehouderij

Nieuws 4 reacties

Ophokplicht deels ingetrokken

De ophokplicht voor pluimvee wordt vrijdag 30 maart deels opgeheven. Dat laat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit weten.

De ophokplicht die op 8 december werd ingesteld vanwege het risico op insleep van vogelgriep na AI-besmetting in Biddinghuizen, wordt in 6 van de 20 AI-regio’s opgeheven. Pluimvee in het oostelijk deel van Overijssel en Gelderland, Oost-Brabant en Limburg mag vanaf vrijdag weer naar buiten (zie kaart).

Voor de overige regio’s blijft de afscherm- en ophokplicht onverkort van kracht.

Risico regio’s stuk voor stuk beoordeeld

Om te beoordelen of de ophokplicht per regio afgebouwd kan worden, is door het ministerie samen met SOVON Vogelonderzoek Nederland en de Gezondheidsdienst voor Dieren per regio gekeken naar de aanwezigheid van watervogels, het aantal bedrijven dat sinds 2014 besmet is geweest met vogelgriep en de dichtheid aan pluimvee in een gebied. Op basis van dit onderzoek zijn 6 regio’s bestempeld als laag-risico-regio op insleep en verspreiding van vogelgriep.

Op grond van een advies van de zogenoemde deskundigengroep dierziekten acht de minister het landelijk opheffen van de ophok- en afschermplicht nog niet verantwoord. De deskundigengroep oordeelt dat door het opheffen van de ophok- en afschermplicht in de 6 regio’s het risico op insleep en verspreiding van vogelgriep slechts zeer gering tot gering toeneemt. De situatie is voor deze regio’s vergelijkbaar met april vorig jaar, toen de landelijke ophokplicht werd ingetrokken, aldus de deskundigengroep.

Beeld: Ministerie van LNV
Beeld: Ministerie van LNV

In april wordt de situatie rondom vogelgriep opnieuw beoordeeld.

Eieren afwaarderen

Op 30 maart verloopt de periode van 16 weken waarin eieren ondanks een ophokplicht als vrije-uitloopei verkocht mogen worden. Ongeveer 70 vrije-uitloop bedrijven bevinden zich in deze zes regio’s. Deze bedrijven kunnen hun eieren als vrije-uitloop blijven verkopen. In de andere regio’s moeten eieren van opgehokte vrije-uitloopkippen vanaf vrijdag worden afgewaardeerd tot scharrelei.

Volgens berekening van pluimveebrancheorganisatie Avined bevinden zich ruim 22% van alle vrije-uitloopkippen op pluimveebedrijven in de 6 regio’s die worden vrijgegeven. Samen met eieren van vrije-uitloopkippen die nog niet 16 weken lang zijn opgehokt, doordat zij pas op de legpluimveebedrijven zijn gekomen nadat de landelijke ophokplicht was ingesteld, zal na het ingaan van de regionale ophokplicht naar schatting tussen 25 en 30% van de productie van vrije-uitloopeieren in stand blijven.

In de 6 regio’s mogen ook de biologische kippen weer naar buiten. Eieren van biologische kippen mogen overigens ook na 16 weken ophokplicht nog als biologische eieren worden verkocht.

Vervoersverbod ingetrokken, bezoek weer mogelijk

Het vervoersverbod dat werd ingesteld rond een pluimveebedrijf in Oldekerk wordt vrijdag ook ingetrokken.

Ook wordt de bezoekersregeling voor commerciële pluimveebedrijven aangepast. Op dit moment is bezoek aan vogelverblijven op commerciële pluimveebedrijven alleen toegestaan mits dit noodzakelijk is voor de diergezondheid, dierenwelzijn, volksgezondheid of de gezondheid van de in de stal aanwezige personen én een streng hygiëneprotocol wordt nageleefd. Die eis van noodzaak zal vervallen. Het strenge hygiëneprotocol blijft gelden.

Mede-auteur: Hans Bijleveld

Laatste reacties

 • hoevedako

  Kan je weer wel zien dat ze geen flauw benul hebben wat voor kromme maatregelen ze treffen.
  De regio indeling is een wassen neus. Dit is alleen voor de bühne en niet over risico

 • hoogte

  Inderdaad, heel Drenthe blijft op slot en vlakbij Zwolle mogen de kippen naar buiten. Hele waddenkust één gebied, en Zeeland wordt in tweeën gedeeld. Logica is ver te zoeken.

 • V

  Gebied 8 en 11 liggen aan de ijssel delta daar barst het van de ganzen en smienten
  en in Voorthuizen weten ze amper van het bestaan dit gevogelte, de logica is weer ver te zoeken.

 • polli

  Belangenverstrengelingen?
  Wat is er zo spannend aan gebied 5 dan?

Of registreer je om te kunnen reageren.