Pluimveehouderij

Nieuws 1 reactie

Onderzoek naar bloedluis in en door pluimveeketen

Wageningen UR en Poultry Expertise Centrum gaan het project ‘Effectief vogelmijt bestrijden – Gezamenlijke aanpak in en door de keten’ starten. Voor het project wordt de medewerking van pluimveehouders en erfbetreders (bedrijfsvoorlichters) gevraagd.

Woensdag 7 maart werd het projectplan gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van Wageningen Livestock Research tijdens de LIV. “We staan aan de vooravond van de start ervan”, zei de Wageningse onderzoekster Monique Mul tijdens haar presentatie van het project. Provincie Gelderland en gemeenten Barneveld en Ede zijn medefinanciers van het 2-jarige project.

Integrated Pest Management kansrijk

Om vogelmijt te bestrijden wordt de aanpak via Integrated Pest Management (IPM) als kansrijk gezien. IPM is gericht op preventie, het monitoren van de vogelmijtpopulatie, bepalen van een geschikt behandelmoment en het bij voorkeur gebruik van niet-chemische methoden (inzet van synthetische pesticiden zijn een laatste redmiddel) en vervolgens evalueren wat het effect is van de preventie, de maatregelen, methoden en middelen. Het project is erop gericht deze IPM-methode in de praktijk te stimuleren, in te voeren en verder te ontwikkelen.

Ander doel is het opstellen van een stappenplan voor een verantwoord gebruik van middelen tegen vogelmijt, het opstellen van een ‘witte lijst’ van veilige middelen, met beschrijving van de toepassingsmogelijkheden, voor- en nadelen, effectiviteit, neveneffecten, toedieningswijze en toelatingseisen.

Proefbedrijven gezocht

Voor het project worden bedrijven met (opfok)leghennen gezocht die willen meedoen als proefbedrijf (20 bedrijven) of als controle-bedrijf (10 bedrijven), bij voorkeur in Gelderland, maar ook daarbuiten.

Voor de pluimveehouders van de proefbedrijven en de erfbetreders worden gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd om kennis te vergaren, te delen en te ontwikkelen. De proefbedrijven gaan IPM op hun bedrijf invoeren en – in overleg met de onderzoekers – in elk geval één managementmaatregel tegen vogelmijt uitvoeren zodat de effectiviteit ervan kan worden bepaald. De pluimveehouders van de proefbedrijven krijgen daarbij ondersteuning en kunnen gebruik maken van een wekelijkse hulplijn.

Financiële gegevens verstrekken

De proefbedrijven gaan ook financiële gegevens verstrekken om de economische schade van vogelmijt en kosten en baten van een behandeling te kunnen bepalen. Controlebedrijven moeten ook financiële gegevens verstrekken en – net als de proefbedrijven – elk kwartaal bloedluis monitoren met behulp van Avivet-vallen. De financiële gegevens worden anoniem verwerkt.

Tijdens het project wordt een cursus IPM en een e-learning tool opgezet, waaraan 12 ‘zij-instromers’ aan kunnen meedoen die feedback geven om de cursus te verbeteren. Cursus en tool komen later beschikbaar voor de praktijk.

Praktijktest met vogelmijttellers

Het onderzoek moet ook informatie opleveren waarmee een al bestaand populatiemodel, een economisch model en een bestrijdingsadviesprogramma kunnen worden geoptimaliseerd. Dit gebeurt op 6 bedrijven waar de automatische vogelmijttellers van Hotraco worden geplaatst.

Op 5 bedrijven worden in een stal 10 tellers getest, op 1 bedrijf komen 36 tellers in een stal. Deze praktijktest levert informatie opleveren over het aantal benodigde monitoringsplaatsen en de plaatsen ervan in de stal. Deze kennis kan worden toegepast op alle monitoringsmethoden.

Eén reactie

  • waar kun je jezelf opgeven ?

Of registreer je om te kunnen reageren.