Pluimveehouderij

Nieuws laatste update:9 apr 2018

NVWA: naleving in pluimveevleesketen onvoldoende

De regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid worden onvoldoende nageleefd in de pluimveevleesketen. Dat concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na een integrale risicoanalyse van de keten.

Onderzoek van Boerderij wijst uit dat onderstaande getallen, zoals vermeld in het rapport van de NVWA, niet juist zijn. Lees onze update van maandag 9 april met daarin een analyse van het NVWA-rapport.

Wat betreft dierenwelzijn heeft de NVWA bij 126 vleeskuikenbedrijven (19% van het totaal) ernstige, herhaalde of veel tekortkomingen geconstateerd in de naleving van dierenwelzijnsregels. Veel voorkomend zijn overbezetting en een tekort aan droog strooisel in de stallen. Bij vleeskuikenouderdieren zegt de NVWA te vaak te zien dat dieren over onvoldoende water, voer of zitstokken beschikken. Daarnaast wijst de NVWA onder andere op problemen met vang- en laadschade, risico’s van salmonella en campylobacter, en problemen met het kantelen van containers in slachterijen.

Stevigere private ketenborging

De inspectiedienst haalt in zijn analyse verschillende voorbeelden aan van bevindingen vanaf 2014 tot nu. Dat betreft allerlei schakels van de keten, van naleving op primaire vleeskuiken- en vleeskuikenouderdierbedrijven tot transport en in pluimveelslachterijen. Volgens de NVWA kan extra toezicht het probleem niet verhelpen. De inspectiedienst pleit voor een integrale aanpak vanuit de ketenpartijen, de overheid en de NVWA, en voor een stevigere private ketenborging die verder moet gaan dan IKB Kip.

‘Naleving wet- en regelgeving schiet te kort’

Volgens NVWA-inspecteur-generaal Rob van Lint laat de analyse zien dat beheersing van de risico’s voor dierenwelzijn en voedselveiligheid in de keten onder druk staan. Van Lint: “Naleving van wet- en regelgeving bij ondernemers in meerdere ketenschakels schiet te kort of regels worden moedwillig overtreden. Dit wordt ook in de hand gewerkt door de opzet van het productiesysteem en de manier waarop ketenpartners zich tot elkaar verhouden.”

Illegaal antibioticagebruik

De risicoanalyse (die voor allerlei ketens wordt gemaakt) is onderverdeeld in drie perspectieven: het beeld vanuit het bureau risicobeoordeling over potentiële risico’s op het gebied van voedselveiligheid en dierenwelzijn, het beeld vanuit opsporingsdienst NVWA-IOD en frauderisico’s, en het beeld van resultaten van toezicht en handhaving door de NVWA.

In het fraudebeeld van de opsporingsdienst wordt onder andere gewezen op illegaal antibioticagebruik in de sector. De NVWA onderzocht in de periode 2015-‘16 van 199 vleeskuikenbedrijven veren van dieren op antibioticaresiduen. Bij 17% van deze bedrijven werd niet geregistreerde antibiotica gevonden bij de verentest. Tegen 12 bedrijven loopt nog een strafrechtelijk onderzoek.

Of registreer je om te kunnen reageren.