Pluimveehouderij

Nieuws

Geen extra ruimte voor innovatieve vleeskuikenstal

Een vleeskuikenhouder aan de Reijseweg in het Brabantse De Mortel (gemeente Gemert Bakel) krijgt geen extra bouwblok om een nieuwe zogenoemde uitkomststal te realiseren.

Tot dat oordeel kwam de Raad van State woensdag 5 december in een uitspraak.

De vleeskuikenhouder wilde in de nieuwe stal een innovatief bedrijfsconcept realiseren waarbij de dieren meer leefruimte zouden krijgen. Voor de bouw van een nieuwe stal is zijn bouwblok echter te klein. Hij zou 2,35 hectare nodig hebben. In de nieuwe stal wilde de pluimveehouder veel nieuwe technieken gaan toepassen en deze milieuneutraal maken. Ook wilde hij zich maatschappelijk verbinden met de burgers door in de nieuwe stal een bezoekersruimte en een educatieruimte te realiseren.

Het College van B&W van Gemert Bakel stelde voor om het bestemmingsplan daarvoor te wijzigen. De gemeenteraad besloot daar echter niet mee akkoord te gaan en vast te houden aan het maximale agrarisch bouwblok van 1,5 hectare. De belangrijkste argumenten daarvoor zijn dat men zuinig wil omspringen met de ruimte en zoveel mogelijk hergebruik en herschikking van het bestaande bouwvlak wil stimuleren. Bovendien had de pluimveehouder aangegeven dat hij na een testfase in de nieuwe stal het innovatieve bedrijfsconcept ook wilde door voeren in de bestaande stallen. Daaruit leidt de gemeenteraad af dat het ook in de bestaande stallen mogelijk is een nieuw bedrijfsconcept uit te rollen. Tot slot is het volgens de gemeenteraad onzeker dat het nieuwe bedrijfsconcept uiteindelijk zal leiden tot positieve milieugevolgen.

Volgens de pluimveehouder heeft de gemeenteraad geen rekening gehouden met het feit dat er een positief advies ligt van een Agrarische Adviescommissie. Ook was er instemming van een panel van provinciale deskundigen. Bovendien heeft GS van Noord-Brabant geen zienswijzen naar voren gebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan. Een onzorgvuldige en onevenredige belangenafweging, volgens de pluimveehouder.

De Raad van State is van oordeel dat de raad de belangen van de pluimveehouder goed heeft meegewogen in de beslissing. De pluimveehouder heeft in de ogen van de RvS niet aannemelijk gemaakt dat het nieuwe concept in de oude stallen onmogelijk is. Er is daarom volgens de RvS geen reden om het belang van de gemeenteraad om zuinig ruimtegebruik in redelijkheid niet zwaarder te laten wegen dan het belang van de pluimveehouder. Ook het argument van de raad dat er onzekerheid is over het realiseren van een geringe milieubelasting ziet RvS als extra reden om het bezwaar van de vleeskuikenhouder af te wijzen. Hij zal het moeten doen met zijn bouwvlak van 1,5 hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.