Pluimveehouderij

Nieuws

Affaire rond PCB in veevoer Agravis nader onderzocht

De affaire rond het met PCB verontreinigde voer van het Duitse agrohandelsbedrijf Agravis wordt nader onderzocht.

Nagegaan wordt in hoeverre Agravis zijn wettelijke verplichting tot eigen controles in de afgelopen jaren voldoende is nagekomen, temeer daar het PCB-probleem zich ook al in 2012 voordeed.

PCB komt uit de lak van de silo‘s

Dat deelt het landbouwministerie van Noordrijn-Westfalen mee. Bewindsvrouw Ursula-Heinen Esser bevestigt in de mededeling dat de verontreiniging van het voer met niet-dioxine-achtige PCB’s hoogstwaarschijnlijk van de lak komt waarmee de silo’s van de mengvoerfabriek van Agravis in Minden zijn behandeld. De lak stamt nog uit de jaren ‘60, maar werd eind jaren ‘80 verboden, juist op grond van het PCB-risico. “Nu komt het erop aan het gebeuren volledig op te helderen”, verklaart Heinen-Esser. Het onderzoek is volgens haar ‘in handen van de bevoegde autoriteiten’.

Lees ook: PCB-schandaal Duits pluimveevoer lijkt zich te beperken

44 landbouwbedrijven getroffen

In Noordrijn-Westfalen zijn momenteel nog 44 landbouwbedrijven getroffen door restricties op uitgaand vervoer van producten omdat ze het verontreinigde voer recent hebben afgenomen. Het gaat daarbij om leghennenbedrijven, vleeskuiken- en kalkoenenhouders alsmede ook bedrijven met varkens, runderen en paarden.

In Nedersaksen en in mindere mate ook in Hessen en Saksen-Anhalt zijn er eveneens bedrijven die het voer van Agravis hebben ingezet. In Nedersaksen zijn nu nog 5 leghennenbedrijven van de in eerste instantie onderzochte bedrijven gesloten, maar de autoriteiten hebben hier het onderzoek fors geïntensiveerd door ook te kijken naar welke bedrijven sinds mei dit jaar verontreinigd voer hebben ingekocht. Minstens 24 bedrijven zijn in tweede instantie op grond daarvan alsnog op slot gegaan.

Lees ook: Duits PCB-voerprobleem treft ook varkenshouderij

Of registreer je om te kunnen reageren.