Pluimveehouderij

Nieuws

Aanpak campylobacter en salmonella werpt vruchten af

De Nederlandse aanpak op het gebied van campylobacter en salmonella is succesvol.

Dat concludeert Nepluvi op basis van studies van het RIVM en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. Uit het onlangs verschenen rapport ‘Staat van Zoönosen 2017’ van het RIVM komt naar voren dat het aantal humane Nederlandse ziektegevallen door campylobacter in 2017 verder is gedaald, terwijl dit de afgelopen jaren Europees gezien stabiel is gebleven. Daarnaast blijkt uit afgelopen week verschenen rapportages van de EFSA en het RIVM dat het aantal humane salmonellabesmettingen vanuit pluimveevlees klein is in vergelijking met diverse andere dierlijke bronnen.

Continu verbeteringen

Vanuit de Nederlandse pluimveesector wordt al enige tijd ingezet op de terugdringing van campylobacter. “Slachterijen zijn continu bezig om verdere verbeteringen door te voeren in het slachtproces, bijvoorbeeld door de toevoeging van extra was-stappen”, aldus Mark den Hartog, plaatsvervangend algemeen secretaris van Nepluvi in een persbericht.

Of registreer je om te kunnen reageren.