Pluimveehouderij

Nieuws

Eenden uit mestplafond voor pluimvee

De mestproductie van eenden wordt niet meer meegeteld in de diercategorie pluimvee, maar toegerekend aan de overige diercategorieën.

Mede daardoor blijft de fosfaatproductie van pluimvee onder het sectorplafond. Dat blijkt uit de Kamerbrief van minister van landbouw Carola Schouten over de mestproductie in het derde kwartaal van 2018.

De mestproductiecijfers staan in de kwartaalrapportage van statistiekbureau CBS. De minister heeft het CBS verzocht om de mestproductie van eenden mee te tellen in de categorie overig, omdat de het stelsel van pluimveerechten niet van toepassing is op eenden.

Pluimveeplafond blijft gelijk

Het sectorplafond voor pluimvee is niet aangepast en blijft vastgesteld op 60,3 miljoen kilo stikstof en 27,4 miljoen kilo fosfaat. Die getallen zijn inclusief 0,8 miljoen kilo stikstof en 0,3 miljoen kilo fosfaat van eenden.

De sectorplafonds zijn vastgesteld op basis van de mestproductie in 2002 en wordt met ingang van 2020 opgenomen in de meststoffenwet. Datzelfde geldt voor de sectorplafonds van melkvee en varkens en voor de plafonds van de totale Nederlandse veestapel.

Dit zijn de mestplafonds per sector in 2020

De categorie ‘overig’ bevat alle diersoorten waar geen productierechten voor gelden. Dat betreft vleesvee (inclusief vleeskalveren), paarden en pony’s, schapen en geiten, konijnen en pelsdieren. Met ingang van het derde kwartaal 2018 vallen ook eenden in de categorie overig.

Kalkoen wel meegerekend bij pluimvee

In de prognose voor het jaar 2018 is de eendenstapel goed voor een mestproductie van 0,4 miljoen kilo fosfaat en 0,7 miljoen kilo stikstof. Kalkoenen worden wel meegerekend bij pluimvee en produceren in 2018 0,5 miljoen kilo fosfaat en 1,2 miljoen kilo stikstof.

Geen plafond voor ‘overig’

De dieren die vallen onder de categorie ‘overig’ produceren in 2018 volgens de brief van LNV 19,6 miljoen kilo fosfaat en 55 miljoen kilo stikstof. Dat is inclusief eenden. Voor ‘overig’ is nu geen wettelijk plafond voorzien.

Of registreer je om te kunnen reageren.