Pluimveehouderij

Nieuws 3 reacties

Eierhandelaar mag schade fipronil niet verrekenen

Een eierhandelaar moet een pluimveehouder alsnog eiergeld betalen dat hij dit voorjaar had ingehouden wegens schade als gevolg van fipronil.

Dit heeft de rechtbank in Breda bepaald in een kort geding dat de pluimveehouder had aangespannen.

De eierhandelaar had € 216.852 eiergeld van leveringen van week 8 en 9 in 2018 niet betaald, ondanks diverse aanmaningen. Hij beriep zich op een opschortingsrecht en op verrekening met een terugvordering. De pluimveehouder betwist, volgens de rechtbank gemotiveerd, dat de eierhandelaar een deugdelijke tegenvordering heeft en dat de eierhandelaar in dit geval beroep kan doen op opschortingsrecht.

Eiergeld 2 weken niet uitbetaald

De pluimveehouder had in april 2017 enkele stallen laten reinigen, waarbij het verboden middel fipronil was gebruikt. Na het uitbreken van de fipronil-crisis had de NVWA enkele locaties van de pluimveehouder (tijdelijk) preventief geblokkeerd. De eierhandelaar verkeerde in de veronderstelling dat de pluimveehouder hem besmette eieren had geleverd. Daarom betaalde hij in juli 2 weken eiergeld (ruim € 99.000) niet uit.

In augustus stelde de eierhandelaar de pluimveehouder aansprakelijk voor alle kosten en schade die de handelaar had geleden en nog zou lijden als gevolg van de levering van besmette eieren en van de blokkade van het productieproces.

Twijfels over schadebedrag

In januari stelde de eierhandelaar dat zijn schade als gevolg van de fipronil-crisis en toe te schrijven aan leveringen door de pluimveehouder, € 131.000 bedroeg. In maart had hij die schade nader berekend op € 432.477,08. De pluimveehouder betwijfelde de juistheid van dat bedrag. Er zouden ook posten inzitten die niet direct verband houden met de levering van besmette eieren.

Foto

 • Foto: ANP

  Foto: ANP

Laatste reacties

 • Momfer

  Is dit de kleur tray die bij de eierhandelaar past?

 • s.hit

  hahaha.
  Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken.

 • farmerbn

  Dat een eitje van 8 cent zo'n grote bedragen kan geven.

Of registreer je om te kunnen reageren.