Pluimveehouderij

Nieuws 1 reactie

EU-parlement zeer kritisch op vleeskuikenhouderij

Als het aan het Europees Parlement ligt, moet de vleeskuikenhouderij drastisch veranderen.

Tijdens een debat, donderdagmiddag in Straatsburg, waren de partijen van links tot rechts het er over eens: de vleeskuikenhouderij is niet goed voor het dier, niet voor de volksgezondheid, niet voor lucht, bodem en water.

Minimumeisen aan bescherming van vleeskuiken

De Europese Commissie heeft al in 2007 een richtlijn ingesteld die minimumeisen stelt aan de bescherming van vleeskuikens. Maar er is geen duidelijke vooruitgang geboekt en de aanpak verschilt tussen de lidstaten. “De harde werkelijkheid is dat tienduizenden vleeskuikens in grote groepen bij elkaar worden gehouden, zonder dat ze hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen en zonder toegang tot licht”, aldus Pavel Poc, sociaaldemocratisch Europarlementariër uit Tsjechië.

Ongelijke regels voor pluimveehouders

De Italiaanse christendemocraat Herbert Dorfmann zei in het debat dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om de situatie van de kip te verbeteren, waarbij hij onder andere verwees naar onderzoek van Wageningen Universiteit. Hij schetste het probleem dat pluimveehouders die zich willen houden aan de richtlijn, te maken krijgen met concurrenten die daar niet aan (hoeven) voldoen.

Antibiotica en ammoniak

Het gebrek aan dierenwelzijn was niet het enige thema. Ook het grootschalig gebruik van antibiotica werd aan de kaak gesteld, evenals de uitstoot van ammoniak en de druk van intensieve bedrijven op bodem, lucht en water. Europees commissaris Elżbieta Bieńkowska, die commissaris Karmenu Vella in Straatsburg verving, kondigde aan dat de Europese Commissie de verbetering van de omstandigheden in de vleeskuikenhouderij op gang wil brengen, waarbij dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid wat haar betreft hand in hand gaan. Ze voegde er nog aan toe dat ze haar collega’s in de Europese Commissie voor dit onderwerp wil interesseren, omdat het haar persoonlijk aan het hart gaat.

Eén reactie

  • R. B.

    Ze kijken niet verder dan naar hoe het in hun eigen land toe gaat.
    Dit is appels met peren vergelijken

Of registreer je om te kunnen reageren.