Pluimveehouderij

Nieuws

Oorzaak pootproblemen bij leghennen nog ongewis

Waardoor huidafwijkingen aan de poten van leghennen worden veroorzaakt, is (nog) niet bekend. Wel zijn op basis van een nog lopende pilotstudie enkele mogelijke oorzaken uit te sluiten.

Zo is er op basis van de onderzochte dieren geen aanwijzing dat de problemen worden veroorzaakt door virussen, schimmels, parasieten, tumoren, afwijkingen aan de bloedvaten, toxinen of één bepaalde bacterie. Ook indirecte oorzaken zoals gewrichtsontsteking en problemen met de botvorming waardoor irritatie kan ontstaan, werden in slechts een beperkt aantal inzendingen/dieren gezien.

De pilotstudie is in juni opgezet naar aanleiding van bijeenkomsten van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) met vertegenwoordigers van mengvoerbedrijven, opfokorganisaties en dierenartsen. Om inzicht te krijgen in de oorzaak en omvang van een afwijking die sinds begin dit jaar wordt gezien aan de poten van eierleggende leghennen; die zijn droog en schilferig, en de huidschubben zijn onregelmatig en vaak beschadigd. De ernst van de aandoening varieert; in sommige koppels treedt verwonding op en is de uitval verhoogd.

Ernst aandoening verschilt tussen bedrijven

Voor de pootproblemen-pilot kunnen pluimveehouders aangetaste dieren gratis via de eigen dierenarts voor sectie inzenden naar de GD, in combinatie met het invullen van een vragenlijst.

Inmiddels zijn de eerste resultaten verwerkt van 40 inzendingen en 51 enquêtes afkomstig van 47 bedrijven. Die wijzen uit dat de ernst van de aandoening verschilt tussen de bedrijven; op sommige bedrijven worden slechts lichte afwijkingen van de poten gezien, op andere bedrijven is sprake van ernstige verwonding en verhoogde uitval.

Op basis van de resultaten tot nu toe kunnen de problemen niet worden toegeschreven aan een bepaalde voerleverancier, opfokorganisatie, type of merk huisvestingssysteem, type stalverlichting, aanwezigheid van bloedluis, bloedluisbehandeling of selectieve voeropname.

Of registreer je om te kunnen reageren.