Pluimveehouderij

Nieuws

Fipronil-onderzoek Sorgdrager dit jaar klaar

Winnie Sorgdrager zal haar onderzoek naar de fipronil-affaire dit jaar afronden. Doel van het onderzoek is dat ze conclusies en aanbevelingen doet voor de verbetering van de borging van de voedselveiligheid in de eierketen en wellicht van het totale voedselsysteem.

Ministers Henk Kamp (EZ) en Edith Schippers (VWS) schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat Sorgdrager zal overleggen met de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) of er wellicht kan worden samengewerkt. De Onderzoeksraad doet zelfstandig onderzoek, daarbij niet gestuurd door ministeries. Dat onderzoek zal naar verwachting een jaar in beslag nemen.

Er is nog geen contact geweest tussen de OvV en Sorgdrager, meldt een woordvoerder van de OvV. Het valt te bezien in hoeverre er sprake kan zijn van samenwerking, omdat de Onderzoeksraad wettelijke bevoegdheden en verplichtingen heeft, die waarborgen stellen voor de vertrouwelijkheid van verstrekte gegevens. De OvV constateert dat er tussen de onderzoeksvragen van Sorgdrager en de onderzoeksraad overlap bestaat, maar heeft daar verder geen oordeel over.

Rollen en verantwoordelijkheden

De onderzoeksvragen van Sorgdrager richten zich onder andere op de rol en verantwoordelijkheid van de leghennenbedrijven, pakstations, supermarkten, eierverwerkers, pluimveeservicebedrijven en ongediertebestrijders. De vraag is onder andere in hoeverre pluimveehouders op de hoogte zijn van de toelating van middelen en of ze hebben gecheckt of de gebruikte middelen legaal zijn. Ook de werking van het IKB-systeem (Integraal Keten Beheer) en de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren komen aan de orde.

Daarnaast vraagt Sorgdrager naar de rol van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Inspectie Leefomgeving en Transport bij het gebruik van en het toezicht op luizenbestrijders. Daarbij komt onder meer de vraag aan de orde waarom de NVWA eind 2016 na een tip over illegaal gebruik van fipronil door Chickfriend, niet overging tot actie om het gebruik te beëindigen. Een andere vraag is waarom het illegale gebruik anderhalf jaar niet door het toezicht is opgemerkt.

Internationale samenwerking

Verder zal het onderzoeksrapport ingaan op de internationale samenwerking en uitwisseling van gegevens.

Of registreer je om te kunnen reageren.