tkf401054zo

Fipronil schandaal

Terug naar dossier
Pluimveehouderij

Nieuws

NVWA blokkeert tientallen bedrijven vanwege fipronil-zaak

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blokkeert met ingang van woensdag 26 juli tientallen legpluimveebedrijven omdat er mogelijk fipronil in hun eieren zit.

Het gaat om legpluimveebedrijven die net als de 7 afgelopen weekend geblokkeerde pluimveebedrijven door hetzelfde pluimveeservicebedrijf een behandeling tegen bloedluis hadden laten uitvoeren. In de loop van de dag hoopt de NVWA te kunnen zeggen om hoeveel bedrijven het exact gaat. Volgens LTO gaat het mogelijk om ruim 100 bedrijven, die allen sinds 1 januari met het bloedluisbestrijdingsbedrijf ChickFriend hebben gewerkt.

Monstername bij geblokkeerde bedrijven

Via de organisatie van eierhandelaren, Anevei, wordt geïnventariseerd of pluimveebedrijven het middel Dega-16 hebben toegepast, waarin fipronil zou kunnen zitten. NVWA-inspecteurs gaan bij al deze bedrijven monsters nemen van eieren, leghennen en mest. Deze bedrijven worden uit voorzorg geblokkeerd, tot de uitslag van deze monsters bekend is. Hoe lang dit onderzoek in beslag gaat nemen en wanneer deze bedrijven uitsluitsel kunnen verwachten, kan de NVWA nog niet zeggen. Wordt er fipronil op de bedrijven aangetroffen, dan blijven de bedrijven geblokkeerd en moeten ook zij hun eieren terughalen uit het handelskanaal. Van de 7 bedrijven waar zaterdag al fipronil werd aangetroffen, voeren er 4 een eier-recall uit.

Zorg over duur monstername

Hugo Bens, voorzitter van de LTO/NOP-kring leghennenhouders, spreekt er zijn zorgen over uit of het gaat lukken om al die monsters snel te verzamelen en analyseren, in verband met houdbaarheid van met name tafeleieren. De NVWA heeft aangegeven binnen enkele dagen alle monsters te kunnen testen. Duurt het langer dan ruwweg een week, dan ontstaat er problemen met de houdbaarheid van de op de bedrijven aanwezige tafeleieren.

‘Schakel rechtsbijstand in’

Pluimveevakgroep LTO/NOP raadt pluimveehouders die gebruik hebben gemaakt van de diensten van bloedluisbestrijder ChickFriend aan om zich zo spoedig mogelijk te melden bij hun rechtsbijstandsverzekering. “Normaliter wordt de leverancier voor zoiets aansprakelijk gesteld,” aldus Bens. Maar hij vreest dat die mogelijk omvalt voordat daar iets op te verhalen valt. “De retail stelt het pakstation aansprakelijk, het pakstation de pluimveehouder, en de pluimveehouder de leverancier van het middel.”

Vrees is dat als de lasten bij de pluimveehouders terechtkomen als de bedrijven van de Nederlandse en/of Belgische leverancier omvallen. Bens: “Ik ben bang dat de onderste schakels, de pluimveehouders, niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om dit op te brengen.” Bens hoopt en verwacht dat de fipronil-waardes dusdanig laag zijn dat veel bedrijven na de monsteranalyse weer worden vrijgegeven. “Als de waardes te hoog zijn, kan dat behoorlijke consequenties hebben. Het is dan de vraag waar eieren of mest naartoe moeten.”

Of registreer je om te kunnen reageren.