Pluimveehouderij

Nieuws 21 reacties

DEP bereidt juridische procedures voor tegen afschaffen POR

Coöperatie DEP, waarin de toeleveranciers van biomassacentrale BMC Moerdijk verenigd zijn, bereidt juridische procedures voor tegen het ministerie van Economische Zaken vanwege het aangekondigde besluit van staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) om de ontheffingen in het kader van de POR-regeling niet te verlengen.

Van de 500 pluimveebedrijven die zijn aangesloten bij DEP, hebben er circa 100 een ontheffing in het kader van de POR-regelingen. Het gros daarvan, 95%, heeft zich aangesloten bij het initiatief en wil meedoen met de collectieve procedure. Samen zijn deze goed voor 1,1 miljoen van de in totaal 2,4 miljoen aan pluimveerechten waarvoor via de twee POR-regelingen ontheffing is verleend, waarmee DEP nadrukkelijk partij is in de discussie, aldus coöperatiedirecteur Wil van der Heijden. Als eerste wil de coöperatie de komende maanden een overleg afdwingen met Van Dam; verzoeken hiertoe zijn tot zover afgewezen. Daarnaast wil DEP snel een daadwerkelijk besluit afdwingen, zodat eventuele vervolgstappen kunnen worden ondernomen.

Motie in de Tweede Kamer

Na een aangenomen motie in de Tweede Kamer om het besluit tot het beëindigen van de POR te schrappen, heeft Van Dam aangekondigd in het najaar te bekijken of er nog ruimte is voor het verlengen van de POR. De staatssecretaris zegt echter geen ruimte te zien om de regeling te verlengen. Voor de pluimveesector dringt de tijd: ontheffingen in het kader van de tweede POR-regeling lopen met het einde van dit jaar af. DEP vreest een grote impact op de aanvoer van de biomassacentrale.

Met name bij de deelnemers aan die tweede POR-regeling, die in 2015 werd opengesteld, zit de acute pijn, zegt Van der Heijden. “Mensen zijn compleet op het verkeerde been gezet. Iedereen is voorgehouden dat de rechten er af zouden zijn tegen de tijd dat de regeling afliep.” Pluimveehouders die toen voor zo’n € 9 per stuk pluimveerechten hadden kunnen kopen, zien zich nu geconfronteerd met prijzen van € 20 per eenheid en schaarste aan beschikbare rechten.

Vanaf mei 2018 tot en met de zomer van 2019 lopen ook de ontheffingen in het kader van POR 1 af. Een voorwaarde voor deelname aan de POR-regeling is dat deelnemende bedrijven hun volledige fosfaatoverschot laten verwerken, waardoor deze mest niet op Nederlandse bodem terechtkomt. Daarnaast komt het leeuwendeel van de pluimveemest überhaupt niet op Nederlandse bodem. Van der Heijden: “De pluimveehouderij wordt simpelweg geslachtofferd voor de rundveehouderij. Dat terwijl als er één sector is die jarenlang zijn nek heeft uitgestoken op het gebied van mestverwerking, dan is het de pluimveehouderij.”

Laatste reacties

 • zon

  Een minderheid heeft mogen profiteren van een tijdelijke regeling,nu willen ze deze permanent maken en ze willen de meerderheid die er niets mee van doen heeft laten opdraaien voor de gevolgen die zullen komen vanwege te veel kippen,teveel ammoniak en fijnstof en wat niet meer.

 • yongone

  #zon stoppen voor 20 euro per kip is een goed plan.

 • fietskip

  Er heeft nergens gestaan dat de regeling tijdelijk was.
  De regeling heeft niets met fijnstof of ammoniak te maken.
  Er is zoveel por uitgegeven tot het max plafond fosfaat pluimvee.
  De regeling is uitgeschreven omdat de pluimveesector haar mestprobleem had opgelost en de beloofde afschaffing pluimveerechten niet door ging vanwege de derogatie bij de RUNDVEE.
  Als je er iets aan zou willen doen moet je bij de RUNDVEESECTOR zijn.
  Verder zal de por geen invloed hebben op besluiten ammoniak of fijnstof, die komen toch wel.

 • 200113528

  De POR was wel tijdelijk, maar dat zijn alle pluimveerechten in beginsel. Inprincipe waren ze er in 2015 afgegaan. Maar dat komt ook niet goed net als bij de koeien. Het is echter wel zo dat er op een overheid als in Nederland geen agrarisch bedrijf te bouwen is.


 • Maas1

  Ammoniak en fijnstof dergelijke klimaatrechten hebben niet van doen met POR of (dier/mest)productierechten.
  Dergelijke klimaatrechten worden vergund via u milieuvergunningen, (dier/mest)productierechten
  moet u uit de markt halen,geen enkele milieuambtenaar kan van u eisen dat u dier productie rechten moet hebben,wellicht wel u financiële relatie.
  Aan ammoniak rechten e.d. kunnen rechten worden ontleend,deze vormen immers het fundament van u bedrijf.De milieuvergunningen en de daarbij behorende rechten kan met niet wegstrepen op bases van willikeur of ander onbehoorlijk bestuur,men ondergraaft daarmee het democratische recht welke enorme financiële consequenties met zich mee dragen.

 • zon

  Kijk naar de melkveehouderij en zie de gevolgen van de weerstand die er komt wanneer je op het randje gaat zitten of er net overheen gaat.
  Dat is waar de pluimveehouderij ook tegenaan loopt.
  Ieder wordt dan de duimschroeven aangedraaid ook degenen die er niets mee van doen hebben.
  Het gaat er dan niet meer om of 1 plus1 wel 2 is.
  In Brabant speelt dit toch ook,
  Bij het ter ziele gaan van de POR komt de gehele pluimveesector in de luwte te liggen en dat bespaard veel geld.

 • kuiken007

  de por was voor ca, 10 jaar
  10 jaar geprofiteerd van lage lasten
  allen pech dat de rechten in waarde zijn gestegen
  het kan niet zo zijn dat degene die de rechten op orde hebben nu op gaan draaien voor de por boeren!!!!

 • fietskip

  In de luwte liggen? geloof dat maar niet.
  Als volgens de regeling por de hoeveelheid rechten aangevuld worden tot het fosfaatplafond pluimvee.
  Let wel zo staat het letterlijk in de publicatie van de overheid.
  Dan is het toch wel raar als er nu ineens boven dat plafond geproduceerd word.
  Dat zou dus volgens de overheid niet moeten kunnen, en als ze zelf de fout gemaakt hebben dat dat wel kan kun je het probleem niet zomaar bij de sector leggen!
  Lees de publicatie in de staatcourant datum 6 december 2014 ontheffing varkens en pluimveerechten. en dan vooral de toelichting.

 • Maas1

  Inderdaad 10 jaar lang hebben POR Boeren geprofiteerd van de lasten,HOGE lasten wel teverstaan.Men heeft in vele indivuele gevallen voor miljoenen geïnvesteerd in de BBT en de hoogst mogelijk maatschappelijk gewenste (milieu) investeringen gerealiseerd.Mening een leunt achterover telt zijn pluimveerechten en ziet dollartekens, en droomt lekker verder.
  De POR Boeren e.a. zijn er voor gegaan. De overheden e.a. hebben de stip aan de horizon gezet, dat is de weg die gegaan is.

 • zon

  Ik ben bij open dagen geweest bij boeren die de POR hebben,ik zie niet wat zij meer gedaan hebben aan extra regeltjes dan ik,aan die hogere kosten geloof ik dus niet in.
  Daarom is het al oneerlijk dat diegenen wel gratis rechten kregen en ik ze heb moeten kopen.
  Ammoniak quotum,fijnstofquotum en wat nog meer zijn weinig waard wanneer de regels zo streng worden wanneer ze de norm per kip terug brengen,dit betekent dat je ondanks een hoog quotum toch per kip moet voldoen aan de strenge regels zoals in brabant misschien gaat gebeuren.
  Die regels komen er wanneer de weerstand te groot is tegen teveel dieren,wanneer de POR weg is zal de drang tot strengere regels minder worden.

 • fietskip

  Zon, dat laatste is onzin.
  De drang om regels komt er toch wel of de por er af gaat of niet.
  Je kunt bij voorbaat ook al veel beter veel rechten inleveren zodat de sector al kleiner word en dan maar hopen dat zoals in Brabant de linkse politiek je dan de ruimte geeft!
  Dat is een droom, wat er in Brabant gebeurt staat totaal los van rechten.
  Ze zullen je echt niet met rust laten als de por er af gaat.
  De regels in Brabant hebben ook betrekking op kleinere boeren en ook op bedrijven die concept kippen hebben en freiland hebben, dat maakt niet uit.
  Een sector kleiner maken omdat het oneerlijk is zou geen reden moeten zijn, want dan kun je nog wel meer redenen vinden die oneerlijk zijn.
  De overheid heeft toen die keuze zo gemaakt, daar kun je de boeren die daar aan voldaan hebben en het geluk hadden om 50% rechten te krijgen niet op afrekenen.
  Ieder bedrijf heeft in het begin rechten gekregen, toen waren er ook voorbeelden van oneerlijkheid.

 • s.hit

  Het is toch van de gekke dat de DEP zich hierin gaat mengen.
  DEP wil enkel en alleen zoveel mogelijk winst maken.
  Als ze een methode uitvonden om varkensmest te verbranden, dan gingen ze morgen hiermee al beginnen.
  Nu misschien deze hoge winst door het verbranden van pluimveemest in het gevaar komt, mengt ze zich in de discussie over de POR.
  Het kan niet zo zijn dat private ondernemingen als DEP invloed kunnen gaan uitoefenen in sectorbeleid.

 • Wian

  De mensen die tegen de Por rechten zijn daar proef ik een sterke rancune., Waarschijnlijk om dat ze zelf zijn uitgeloot destijds om de een of andere reden.
  Wat mij het ergste steekt dat er word gereageerd als individuen dit is precies waar de tegenstanders van onze sector gebruik van maken. Het gaat er niet om of de Por wel of niet terecht in het leven is geroepen, het gaat er om dat de overheid zich niet aan zijn afspraken houd je ziet dit nu weer in Brabant gebeuren. Het word tijd om eens gezind tegen dit soort praktijken in opstand te komen. Ik ben blij dat een bedrijf als DEP deze juridische strijd wil aangaan LTO kijkt zoals gewoonlijk weer van de zij lijn toe bang dat ze geen vriendjes blijft met overheid

 • Maas1

  @ shit, coöperatie DEP wel te verstaan pluimveehouders verenigd In duurzame energie productie.Een kip die eieren vlees en watt leverd,watt ja watt met dubbel T stroom dus. Pluimveehouders die de lichten doen branden in dorpen en steden ook bij donkere nachten. Als DEP van de verenigde pluimveehouders er niet is of er niet meer zou zijn dan zou de afzet van mestkosten draconische vormen aannemen.POR boer of niet wij zijn verenigd,en zeker in een toekomst gericht vraagstuk wat betreft duurzaamheid,wij
  hebben elkaar nodig,daar profiteren andere sectoren aan de zijlijn als freeriders van mee.

 • zon

  @wian,je draait de zaken om,jij zegt dat de POR boeren de grote groep is en de rest de individuelen.
  Je weet zelf ook wel dat het net omgekeerd is.
  Hetzelfde als de LTO die zogenaamd de sector vertegenwoordigd en wil dat de rechten afgeschaft worden terwijl het overgrote deel dat werkelijk niet wil.
  @maas1,slechts een klein deel van de DEP is POR boer,je gaat ervan uit dat wanneer de POR stopt dat de DEP ook stopt,dit heeft niets met elkaar te maken,volgens mij is er zelfs iets van een wachtlijst voor de DEP.

 • Maas1

  @ zon, betreurenswaardig dat je de zaken niet in het perspectief wil zien.

 • Almagro

  Een van onze toenmalige pluimveebedrijven is deelnemer aan de eerste POR-regeling.
  In onze 10 jarige overeenkomst staat een exacte eind datum vermeld. Het betreft hier en in alle andere POR-overeenkomsten een tijdelijke ontheffing voor aankoop van de helft van de rechten nodig voor de uitbreiding. POR-rechten bestaan dus niet eens. De gang naar de rechter lijkt me derhalve kansloos.
  Komt nog bij dat de meeste deelnemers legpluimveehouders zijn en dat is nou net de mest die DEP liever niet afneemt.
  Overigens hebben we tijdens de looptijd voldoende vervangende rechten kunnen verwerven tegen wisselende prijzen maar de hoofdprijs hebben we nooit betaald. Wel werd ons tijdens de aankopen regelmatig door adviseurs en zelfs de bank gevraagd of het niet beter was om het geld in verdere groei te steken. Dat de bank nu helemaal niets meer wil financieren voordat de rechten op orde zijn geeft aan dat je als ondernemer zelf je keuzes moet maken en daarnaar moet handelen, maar dat terzijde.

 • Wian

  @zon, de gene die de zaken verdraaid ben jij ik heb het helemaal niet over wel of geen por individuen ik doel op agrariërs in het algemeen . ik zou voortaan eerst maar eens de reacties een paar keer goed door lezen voor je reageert snap je misschien wel wat er bedoeld word in plaats van domweg voor eigen parochie te prediken.

 • Wian

  @zentsbeheer, het spijt me maar ik voel dat je niet het hele verhaal verteld er zit een rancuneuze onder toon in je verhaal, Als je pluimvee rechten voor tien jaar gratis mag gebruiken en dit gaan de weg de looptijd zeg maar gemiddeld €10 per hen plaats weg gooit moet je in andere kippen wereld geleefd hebben dan de rest van Nederland.

 • Almagro

  Natuurlijk @Wiam, natuurlijk.....
  In mijn"kippen wereld" ben ik toch vooral heel blij met rechten van een tientje per kip!

 • fietskip

  @ zentsbeheer, wat was die einddatum?

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.