001_vervoersverbodsbords_ANP_272x181

Dossier vogelgriep

Terug naar dossier
Pluimveehouderij

Nieuws

Afwaardering vrije-uitloopei versoepeld

De regels voor de afwaardering van vrije-uitloopeieren bij een ophokplicht worden versoepeld.

De Europese Commissie brengt een nieuwe regeling in procedure om houders van vrije-uitloophennen meer respijt te geven als bij een uitbraak van vogelgriep een ophokplicht wordt ingesteld.

Van 12 naar 16 weken

De nieuwe regeling die half december of eind december van kracht kan worden behelst een verlenging van de periode, waarna er kan worden afgewaardeerd. Die was 12 weken en die wordt 16 weken.

Bovendien wordt de afwaardering niet per bedrijf, maar per koppel of per stal toegepast. Bij de nieuwe 16-wekenregel wordt de opfokperiode van leghennen (als ze nog niet productief zijn) niet meegerekend.

Afwaardering naar scharrelei door ophokplicht

Afgelopen winter kwamen pluimveehouders met vrije-uitloophennen in problemen doordat hun eieren na 12 weken ophokplicht werden afgewaardeerd tot scharreleieren, wat een forse financiële strop opleverde.

EU-landbouwcommissaris Phil Hogan kondigde eerder aan dat hij naar dat probleem wilde kijken, maar hij kwam nog niet met een oplossing toen het probleem zich voordeed. Europarlementariërs Bas Belder (SGP) en Jan Huitema (VVD) en later ook Annie Schreijer-Pierik (CDA) hebben zich eind vorig jaar in het Europees parlement sterk gemaakt voor aanpassing van de regels.

Huitema zegt in een reactie dat hij blij is dat de Europese Commissie de regels nu eindelijk wil aanpassen. “Liever had ik gezien dat de ruimere regeling voor biologische eieren ook zou gaan gelden voor vrije uitloop-eieren. Daar was helaas geen politieke meerderheid voor”, aldus Huitema.

Eierhandel heeft dubbel gevoel

De Nederlandse eierhandel heeft een dubbel gevoel bij het uiteindelijke voorstel van de Europese Commissie. “Het zijn vier weken meer, daar zijn we wel een beetje blij mee”, zegt Anevei-secretaris Clara Hagen. “Maar het lost het probleem niet op, de meeste landen gingen vorige keer over die termijn heen.”

Ophokplicht duurde afgelopen jaar 22 weken

In Nederland duurde de ophokplicht afgelopen jaar 22 weken en in de markt wordt dit nog altijd gevoeld. Volgens Anevei zit de afzet van vrije-uitloopeieren nog steeds 25% onder het niveau van voor de vogelgriepuitbraken van vorig jaar. Een deel hiervan wordt afgezet in de scharrelmarkt, of gaat de industrie in.

Gevreesd wordt voor de gevolgen op de lange termijn voor de afzet, als er dit jaar opnieuw door een langdurende ophokplicht tijdelijk geen vrije-uitloopeieren beschikbaar zouden zijn.

Anevei had liever gezien dat de termijn verder verlengd was (20 weken was het voorstel) indien de hennen over 20% extra oppervlakte beschikken, bijvoorbeeld in de vorm van een overdekte uitloop. Maar dat voorstel werd niet gesteund door een meerderheid van de lidstaten.

Of registreer je om te kunnen reageren.