Pluimveehouderij

Nieuws

Compensatie voor vrije-uitloopbedrijf nog ver weg

Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat pluimveehouders met vrije-uitloophennen gebruik kunnen maken van de compensatieregeling die de Eurocommissaris Phil Hogan biedt na de uitbraak van vogelgriep.

Dat blijkt tijdens een debat in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Martijn van Dam: “Om hier gebruik van te kunnen maken moet aangetoond worden dat een deel van de sector onevenredig hard getroffen is en dat de schade van bedrijven groter is dan aanvaardbaar bedrijfsrisico. Ik heb de sector gevraagd hier een onderbouwing voor te leveren en die heb ik tot nu toe niet ontvangen.”

Cofinanciering

Ook moet de sector collectief bereid zijn om geld beschikbaar te stellen voor de getroffen pluimveehouders, omdat de Europese regeling vraagt om 50% cofinanciering vanuit de lidstaten. De overheid wil hier niet aan meebetalen. Dit mag ook door de sector gebeuren. Jaco Geurts (CDA) vroeg of het wel nodig is dat er aan de strikte eisen wordt voldaan, als de sector betaalt en niet de overheid.

Precedentwerking

Van Dam reageerde dat ook Europees geld afkomstig is van de belastingbetaler, waardoor er goede verantwoording over de uitgaven moet kunnen worden gegeven. Als te soepel met de regels wordt omgegaan, vreest Van Dam voor precedentwerking, waardoor ook bij andere uitbraken van dierziekten gevolgschade wordt geclaimd.
Pluimveehouders met vrije-uitloopkippen hebben als gevolg van de lange ophokplicht door dreigende vogelgriep hun eieren geruime tijd als goedkopere scharreleieren moeten verkopen, omdat de dieren niet naar buiten mochten. Hogan heeft budget beschikbaar om deze bedrijven te compenseren.

Of registreer je om te kunnen reageren.