001_vervoersverbodsbords_ANP_272x181

Dossier vogelgriep

Terug naar dossier
Pluimveehouderij

Nieuws 1 reactie

Vogelgriepmaatregelen versoepeld

De landelijke vogelgriepmaatregelen worden per direct versoepeld. De ophokplicht blijft wel van kracht.

Het gaat om het bezoekersverbod – dat wordt aangepast – en het verplichte klinische onderzoek bij vervoer van pluimvee – dat komt te vervallen. De ophokplicht blijft van kracht.

Dat meldt staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) donderdag in een Kamerbrief. Voor bezoek aan commerciële pluimveebedrijven vervalt de vereiste dat bezoek noodzakelijk moet zijn in het kader van diergezondheid, dierenwelzijn of gezondheid van in de stal aanwezige personen. Wel blijft gelden dat het betreden van de stal alleen is toegestaan als wordt gehouden aan een streng hygiëneprotocol. Daarnaast is niet langer klinisch onderzoek een vereiste voor vervoer van pluimvee naar een pluimveebedrijf, of vervoer van eenden en kalkoenen naar de slachterij.

Minder kans op insleep via bedrijven, wel risico via wilde vogels

De maatregelen die betrekking hebben op het voorkomen van verspreiding tussen bedrijven kunnen versoepeld worden omdat het insleeprisico van vogelgriep uit andere pluimveebedrijven in Nederland en ander EU-landen al langere tijd verminderd is, aldus Van Dam. Hij noemt het nog niet verantwoord om de ophokplicht op te heffen, omdat het insleeprisico vanuit wilde vogels nog steeds als ‘enigszins verhoogd’ wordt ingeschaald door de Deskundigengroep Dierziekten.

39 Europese pluimveebedrijven besmet

Tussen 27 maart en 7 april (de datum waarop de Deskundigengroep voor het laatst bijeen kwam) zijn 39 pluimveebedrijven in Europa besmet geraakt, in Frankrijk, Duitsland, Italië, Bulgarije en Roemenië. Daarnaast werden in Duitsland, Denemarken, Slovenië en Roemenië nog besmette wilde vogels gevonden.

Van Dam wijst op de consequenties van een nieuwe uitbraak: ziek pluimvee, het ruimen van pluimvee op het besmette bedrijf en eventuele risicobedrijven en een aanzienlijke exportschade door de sluiting van grenzen van derde landen gedurende drie maanden na de laatste reiniging en ontsmetting van besmette bedrijven.

“Gezien de beoordeling van de deskundigen en de genoemde consequenties van een nieuwe uitbraak is er nog geen aanleiding om de huidige ophok- en afschermplicht voor gehouden gevogelte te wijzigen,” aldus de staatssecretaris.

Eén reactie

  • Broederijbrok

    Let goed op wat er in de Kamerbrief staat.
    Dit artikel geeft voor mij verwarring.
    Zeker de berichten die nu Twitter overgaan, zijn NIET juist.

    De Kamerbrief is leidend.

Of registreer je om te kunnen reageren.