Pluimveehouderij

Nieuws

Pluimveeslachter: schorsing zeer disproportioneel

Pluimveeslachterij ervaart schorsingsmaatregelen als ‘zeer disproportioneel’.

Pluimveeverwerking Gebr. Heijs bv in Leek (Gr.) ervaart de schorsingsmaatregelen die voor een deel van het bedrijf gelden als ‘zeer disproportioneel’. Dit laat de pluimveeslachterij weten via branchevereniging Nepluvi. De slachterij doet zelf geen mededelingen en beantwoordt ook geen vragen van de vakpers, maar laat zich vertegenwoordigen door Nepluvi.

Overtreding dierenwelzijnsregels

Vrijdag 14 april schorste de NVWA de erkenning van de slachterij. Dit gebeurde nadat de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven die dag het verzoek van de slachterij, om de schorsing tegen te houden, had afgewezen. Het bedrijf had volgens de NVWA onder meer veelvuldig hygiënevoorschriften en regels met betrekking tot dierenwelzijn overtreden. En verbeterplannen die het bedrijf op last van de NVWA had ingediend, boden volgens de toezichthouder onvoldoende waarborgen en garanties dat de slachterij zich in de toekomst aan de regels zal houden.

Schade slachterij

Nepluvi laat in een reactie weten dat de schade voor de slachterij, als gevolg van de schorsing, aanzienlijk is. De schorsing betreft de erkenning van de slachterij. De erkenningen voor het uitsnijden van pluimveekarkassen, het produceren van vleesbereidingen en de opslag en verwerking van dierlijke producten (categorie 3) zijn niet geschorst.

‘Zorgelijk dat de verhoudingen tussen de toezichthouder en de bedrijven over de hele linie zo zijn verslechterd’.

De branchevereniging noemt het ‘zorgelijk dat de verhoudingen tussen de toezichthouder en de bedrijven over de hele linie zo zijn verslechterd en dat dit soort maatregelen daarvan het gevolg zijn’. Nepluvi zegt eraan te hechten goede afspraken met de NVWA te maken om te voorkomen dat de verhoudingen tussen de toezichthouder en een bedrijf zo kunnen ontsporen zoals in Leek.

Overleg met NVWA

“Er is overleg met de NVWA, maar er moet nog wel het een en ander gebeuren om ervoor te zorgen dat, nadat de NVWA heel bewust opeens een andere koers is gaan lopen, alles weer goed gaat lopen. Daar wordt aan gewerkt”, aldus Peter Vesseur, secretaris van Nepluvi.

Half maart diende een rechtszaak die Nepluvi tegen de NVWA had aangespannen wegens de wijziging die de NVWA in 2015 in haar inspectiebeleid heeft doorgevoerd. De uitspraak daarvan wordt binnenkort verwacht.

Nepluvi hoopt ook dat de verhoudingen zullen normaliseren op de werkvloer bij het nu geschorste bedrijf en dat ook het overleg tussen de toezichthouder en dit bedrijf in de toekomst weer in goede orde kan gaan verlopen.

Verbeterplan

In een reactie meldt Nepluvi dat de slachterij op diverse onderdelen al wijzigingen had doorgevoerd, een verbeterplan had gemaakt en dat op vele onderdelen ook al had geëffectueerd. “Hoewel er op onderdelen verschil van inzicht is met de NVWA, had het bedrijf er dus voor gekozen toch gehoor te geven aan eisen van de NVWA. Dit was ook noodzakelijk met het oog op de macht die de NVWA heeft in relatie tot de continuïteit van het bedrijf. Op enkele onderdelen erkent het bedrijf overigens ook dat er verbeteringen mogelijk waren”, aldus Nepluvi.

Personeel

Volgens Nepluvi moet de pluimveeslachterij het verbeterplan nu op enkele onderdelen verder aanpassen aan uitgebreidere eisen van de NVWA. “Dat kan en zal gedaan worden, opdat er op korte termijn weer gewerkt kan worden in de onderdelen van het bedrijf waarvoor de schorsing nu van toepassing is”, vervolgt de branchevereniging. Het gaat hierbij volgens Nepluvi vooral om het vastleggen van een hertrainings- en instructieprogramma voor het personeel in het verbeterplan van het bedrijf.

Gevolgen vleeskuikenhouders

Slachterij noch Nepluvi vertellen wat de praktische consequenties zijn voor de vleeskuikenhouders die aan de slachterij slachtrijpe kuikens leveren. “Het bedrijf maakt afspraken die elders te slachten”, is de reactie van de branchevereniging.

Of registreer je om te kunnen reageren.