001_vervoersverbodsbords_ANP_272x181

Dossier vogelgriep

Terug naar dossier
Pluimveehouderij

Nieuws 2 reacties

Eiersector: hef ophokplicht op voor Pasen

De Nederlandse eiersector heeft een noodkreet naar staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) gestuurd, om de landelijke ophokplicht voor pluimvee voor Pasen op te heffen.

De oproep komt van Anevei (de Nederlandse vereniging van eierhandelaren en eiproductfabrikanten), en wordt ondersteund door de kring leghennenhouders van LTO/NOP.

Het aanhouden van de ophokplicht betekent grote economische schade voor de hele eiersector, en in toenemende mate schade aan de exportpositie hiervan. De directe schade voor legpluimveehouders met vrije uitloop (wiens eieren tijdelijk als scharrelei zijn gestempeld) bedraagt nu, na twee maanden, ruim € 10 miljoen. Dit heeft Anevei becijferd. “De kippen nog langer binnen laten zitten, eventueel zelfs totdat het vogelgriepvirus helemaal verdwenen is, zou desastreus zijn voor de marktpositie van het Nederlandse ei”, schrijft Anevei aan de staatssecretaris.

€ 150 miljoen schade op jaarbasis

De organisatie heeft berekend dat de schade voor de hele Nederlandse eiersector voor middellange en lange termijn nog veel groter kan zijn: € 150 miljoen op jaarbasis, gecalculeerd op basis van twee componenten. Het waardeverlies van alle eieren door lagere export (omdat eieren als pakket worden verkocht), en lagere opbrengst van vrije-uitloopeieren, door een verwachte consumptieterugval wanneer de markt weer opstart.

‘Afnemers houden niet van onzekerheid over de continuïteit van hun inkoop’

Anevei benadrukt dat de hele Nederlandse eiersector geraakt wordt door de aanhoudende ophokplicht, omdat afnemers vaak één leverancier kiezen voor hun hele pakket aan verschillende eiersoorten. “Bedrijven uit de ons omringende landen, waar geen of in beperkte mate, een lange ophokplicht geldt, springen in het gat dat Nederland laat ontstaan”, zegt Anevei-voorzitter Hubert Andela. “Nederland gaat gezien worden als een land dat kennelijk een groter risico heeft op vogelgriep en daar relatief strenge bestrijdingsmaatregelen op loslaat. En afnemers houden niet van onzekerheid over de continuïteit van hun inkoop.”

Nieuwe risicoanalyse

Begin volgende week komt de Deskundigengroep Dierziekten weer bij elkaar om een nieuwe risicoanalyse van de situatie op te stellen, voor de staatssecretaris. Met behulp hiervan zal de staatssecretaris opnieuw de huidige maatregelen beoordelen. De sector ziet in de week voor Pasen een goed moment om het Nederlandse vrije-uitloopei bij de consument te herintroduceren.

Laatste reacties

  • Tuig

    Dus de kippen naar buiten, ook als het virus nog aanwezig is? Gaat gezellig worden. Nederland is klein en schijnt onder trekvogel routes te liggen.
    Dat is een groot probleem, maar de kippen naar buiten doen en zien waar het schip strandt lijkt mij niet de oplossing.

  • cderuijter@live.nl

    .

Of registreer je om te kunnen reageren.