001_vervoersverbodsbords_ANP_272x181

Dossier vogelgriep

Terug naar dossier
Pluimveehouderij

Nieuws

Frankrijk: ‘Vogelgriep is onder controle’

Hoewel het aantal gevallen van vogelgriep in Frankrijk tot boven de 500 is opgelopen, denkt minister van landbouw Stéphane le Foll toch dat de epidemie bijna onder controle is.

Le Foll wil wel dat de eendenhouderij een reeks aanpassingen doorvoert om te voorkomen dat opnieuw zo’n grootschalige uitbraak kan ontstaan.

Het ministerie meldde per maandag 516 gevallen, waarvan 465 bij commerciële eenden- en andere pluimveebedrijven en 51 bij wilde vogels. Het aantal besmette fokkerijen en mesterijen is daarmee de laatste week weer fors toegenomen, maar dat komt vooral door de scherpe controles.

Le Foll wijst erop dat de afgelopen 2 weken minder verdenkingen werden gesignaleerd dan in de voorafgaande periode. ‘’Dat is een bemoedigend teken dat onze sanitaire strategie om het hoogpathogene virus H5N8 in het zuidwesten van ons land uit te roeien begint te werken.”

Verplicht ruimen van pluimvee

Die strategie omvat het verplicht ruimen van alle eenden en ander gevogelte op vele honderden bedrijven in dit deel van het land. Die bedrijven moeten vervolgens enkele weken leeg blijven, om ze te kunnen reinigen en desinfecteren. Daarnaast gelden strikte transportbeperkingen in een brede zone in Frankrijk. “De vooruitgang die we hebben geboekt laat ons beginnen te denken dat de activiteiten weer hervat kunnen worden”, denkt de minister. In een aantal zones waar de situatie gestabiliseerd lijkt te zijn, mogen inmiddels ook weer kuikens geplaatst worden. Die dieren moeten dan wel minimaal 4 weken binnenhuis blijven, terwijl ze regelmatig gecontroleerd dienen te worden op ziekteverschijnselen.

Voor pluimvee vrijgegeven gebied

Op dit moment omvat dat voor pluimvee vrijgegeven gebied 536 – vaak kleine – gemeenten, aldus het ministerie. Wat eenden betreft, die verreweg het grootste deel van de bedrijvigheid in deze regio uitmaken, moet nog even gewacht worden. In de minder besmette zones zal dat worden toegelaten zodra de surveillancezones opgeheven kunnen worden. “Als de situatie zich blijft ontwikkelen zoals nu, dan kunnen eendenkuikens vanaf eind mei weer overal worden toegelaten,” hoopt de minister.

Pact van Franse landbouwminister met beroepsorganisaties

Om herhaling te voorkomen, heeft Le Foll een ‘pact’ afgesloten met de beroepsorganisaties uit de hele sector eendenhouderij en foie gras productie. “In dat kader wordt van alle spelers een gezamenlijke dynamiek verwacht, om de bioveiligheid bij alle schakels in de keten structureel te verbeteren. Deze grote uitbraak heeft alle betrokkenen nog eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk de sanitaire veiligheid, tegen de achtergrond van een verhoogd risico, is voor de landbouw en de voedingsindustrie. Alle spelers moeten zich dan ook duurzaam inzetten om ons te wapenen tegen het eventueel weer de kop opsteken van dit virus in de volgende winter.”

Of registreer je om te kunnen reageren.