001_vervoersverbodsbords_ANP_272x181

Dossier vogelgriep

Terug naar dossier
Pluimveehouderij

Nieuws

Onnodig langer exportschade door uitblijven AI-vrije status

Diverse derde landen houden waarschijnlijk hun grenzen langer dicht voor Nederlands pluimveevlees nu het erop lijkt dat het langer duurt voordat Nederland zijn AI-vrije status terugkrijgt.

Een van de door H5N8 getroffen pluimveebedrijven zou niet zo snel als mogelijk is de derde reiniging en ontsmetting laten uitvoeren, die nodig is om het bedrijf vogelgriepvrij te kunnen verklaren. Die derde ontsmetting zou eind februari kunnen plaatsvinden, maar omdat hij pas in mei weer dieren in zijn stal krijgt, zal de pluimveehouder die ontsmetting pas later (laten) uitvoeren. Dit bevestigt pluimvee-organisatie Avined. De betreffende pluimveehouder was niet bereikbaar voor commentaar.

Haast maken met reinigen en ontsmetten

Drie weken na de laatste derde ontsmetting van AI-besmette bedrijven, kan Nederland bij de wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) een verzoek indienen voor AI-vrije status. Het laatste AI-besmet verklaarde bedrijf maakt wel haast met reinigen en ontsmetten.

De eigenaar van een AI-besmet bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van de noodzakelijke reinigingen en ontsmettingen. Vanuit de pluimveeorganisaties wordt er bij de pluimveehouders aangedrongen eerder te gaan reinigen en ontsmetten.

Avined voert overleg met het ministerie om op enigerlei wijze druk te kunnen uitoefenen.

Tot €3 miljoen schade

De pluimveevleessector loopt zo’n €2 tot €3 miljoen exportschade op doordat Nederland geen AI-vrije status heeft. Meerdere derde landen willen geen kipproducten zoals poten uit Nederland hebben. Nederlandse kippenpoten leveren de Nederlandse slachterijen net iets meer dan de helft op van wat collega’s in België voor hun kippenpoten ontvangen.

Of registreer je om te kunnen reageren.