001_vervoersverbodsbords_ANP_272x181

Dossier vogelgriep

Terug naar dossier
Pluimveehouderij

Nieuws

Vogelgriep nieuwe klap pluimveesector

De uitbraak van vogelgriep op een vleeseendenbedrijf is een forse domper voor de pluimveesector.

“De fipronil-storm is nog niet uitgeraasd of we krijgen deze klap te verwerken”, schetst LTO/NOP voorzitter Eric Hubers. Volgens hem komt de uitbraak, gezien de vogelgriepsituatie in de wereld, niet als volslagen verrassing, maar hij noemt het moment wrang en ongelukkig. “Elke ruiming kost de sector grofweg € 1 miljoen. Bovendien is de AI-vrije status, die we nog niet zo lang terug hadden, weer gevlogen, met alle gevolgen voor de export van vlees en broedeieren van dien.”

Lees onderaan dit artikel de reactie van Nepluvi

Nederlandse Vakbond Pluimveehouders

Ook Hennie de Haan, voorzitter Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, reageert geschokt op de AI-uitbraak in Biddinghuizen. “Ik had niet gedacht dat ik voor de derde keer in 3 jaar een AI-situatie zou moeten meemaken.” De uitbraak komt voor De Haan onverwacht, want enkele weken geleden, toen vanuit de sector was aangedrongen op een preventieve ophokplicht, was de reactie van de Deskundigengroep Dierziekten dat het vogelgrieprisico niet hoger was dan dit voorjaar toen geadviseerd werd om de ophokplicht op te heffen.

‘Preventieve ophokplicht roept wel op tot extra paraatheid’

Preventieve ophokplicht

De Haan betwijfelt overigens of de uitbraak in Biddinghuizen voorkomen had kunnen worden met een preventieve ophokplicht, want vleeseenden worden binnen gehouden. “Maar een preventieve ophokplicht roept wel op tot extra paraatheid.”

Een vrachtwagen met CO2 arriveert op het erf van het eendenbedrijf waar vogelgriep is vastgesteld bij eenden. Middels dit gas worden de eenden gedood. - Foto: Henk Riswick
Een vrachtwagen met CO2 arriveert op het erf van het eendenbedrijf waar vogelgriep is vastgesteld bij eenden. Middels dit gas worden de eenden gedood. - Foto: Henk Riswick

Virusintroductie bij uitloopkippen

Ook Hubers vindt de oproep tot een ophokgebod van enkele weken geleden zo gek nog niet. “Deze uitbraak had je daar niet mee gestopt, aangezien het binnengehouden dieren betreft. Echter, dit is wel het seizoen dat het fout kan gaan en dat had ook heel gemakkelijk kunnen leiden tot een virusintroductie bij uitloopkippen. Het is hopen dat dat nog niet is gebeurd en dat we alsnog klinische verschijnselen gaan vinden in de komende dagen.” Hoe dan ook, de schade van deze uitbraak vergroot het bedrag waarvoor de sector nog aan de lat staat binnen de afspraken over het Diergezondheidsfonds. “Het vullen van het fonds gaat op deze manier niet lukken”, stelt Hubers.

Adequate reactie overheid

Zowel Hubers als De Haan menen dat de overheid adequaat heeft gereageerd op de uitbraak door een pakket van maatregelen in te stellen. Vrijdagmiddag is er overleg tussen sector en het ministerie van LNV. De verwachting is dat dan nadere informatie wordt verstrekt over de aard van het virus en verdere vervolgstappen.


‘Weer financiële strop voor pluimveesector’

Een nieuwe financiële strop dreigt voor de pluimveesector nu op een eendenbedrijf in Biddinghuizen in Flevoland vogelgriep is vastgesteld.

Volgens de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie, Nepluvi, zal vooral de export van producten een knauw krijgen. Elke week een miljoen euro schade is nog niks, meent de organisatie.

Vogelgriepvrij

Een woordvoerder benadrukt dat de sector ‘helaas’ wat ervaring heeft. Het is nog maar een paar maanden geleden dat Nederland officieel vogelgriepvrij werd verklaard. “We hebben de draaiboeken liggen. Het is voor ons weer zaak om het buitenland ervan te overtuigen dat wij alle maatregelen nemen om de ziekte te voorkomen.

Wilde zwanen mogelijk boosdoener

Naar verluidt zijn wilde zwanen ditmaal de boosdoener. Sowieso is de ‘virusdruk’ volgens Nepluvi hoog. De organisatie pleit andermaal voor een verandering in regelgeving, waaronder een ophokplicht in bepaalde periodes van het jaar, zonder dat bedrijven daarbij hun status verliezen.

Voorbeeld melkveesector

Als voorbeeld noemt Nepluvi de melkveesector waar de weidegang van koeien ieder voorjaar een hele gebeurtenis is. “Ik zeg niet dat de ziekte met een wijziging van de regels voorkomen had kunnen worden. Maar in bepaalde regio’s is er meer kans op besmetting. Daar kun je dit soort maatregelen nemen”, aldus de zegsman.


Of registreer je om te kunnen reageren.