Pluimveehouderij

Nieuws

RIVM: blootstelling aan fipronil in stal laag

Mensen die gewerkt hebben in stallen met fipronil, zijn niet aan dusdanige concentraties fipronil blootgesteld dat dit gezondheidseffecten zal hebben.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft daar onderzoek naar gedaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Mogelijke overschrijding kooihuisvesting

Alleen in stallen met kooihuisvesting zou bij intensieve werkzaamheden de norm voor langdurige blootstelling voor werknemers kunnen zijn overschreden. Het RIVM verwacht echter niet dat dat er dusdanig intensief huidcontact (4 uur huidcontact met materialen in de stal) heeft plaatsgevonden dat dit nadelige gevolgen heeft gehad voor de gezondheid van werknemers. In vrijeuitloop- en scharrelstallen was de blootstelling aan fipronil laag, bij zowel normale als intensieve werkzaamheden.

Foto: Ton Kastermans
Foto: Ton Kastermans

Het onderzoek beperkte zich tot 12 pluimveestallen, waaronder 1 controlestal en 1 stal die wel behandeld was, maar al schoongemaakt was. RIVM nam daar veeg-, stof-, lucht- en mestmonsters om de concentraties fipronil te bepalen waaraan pluimveehouders en medewerkers zijn vastgesteld.

Of registreer je om te kunnen reageren.