001_vervoersverbodsbords_ANP_272x181

Dossier vogelgriep

Terug naar dossier
Pluimveehouderij

Nieuws

Corridors voor pluimvee, mest en eieren Biddinghuizen

Het ministerie van landbouw heeft corridors ingesteld in de omgeving van het met vogelgriep besmette bedrijf in Biddinghuizen.

Dit naar aanleiding van de screening in een straal van 3 kilometer rond het besmette bedrijf. Omdat er uit deze screening geen nieuwe besmettingen naar voren zijn gekomen, zijn er corridors ingesteld voor een aantal verwerkende bedrijven die in het 10-kilometergebied liggen.

Hierdoor is het mogelijk slachtkuikens, pluimveemest en consumptie-eieren onder voorwaarden en via aangewezen routes van buiten het gebied naar pluimveeslachterij G.P.S. in Nunspeet, mestverwerker Komeko in Dronten en eierbedrijven Nive of Pap Eggs in Nunspeet te vervoeren.

Kuikens toezichtsgebied deze week naar slachterij

Eind deze week gaan vermoedelijk de eerste slachtrijpe kuikens naar de slachterij in het toezichtsgebied rond Biddinghuizen. Dat verklaart Alex Spieker, verantwoordelijk voor diergezondheid bij koepelorganisatie Avined. De belangrijkste voorwaarde om het vervoersverbod te versoepelen is dat er geen nieuwe gevallen van vogelgriep bij komen.

Slachterijen zitten al vol vanwege kerst

Het is logistiek geen gemakkelijke klus om de kuikens in het gebied met de vervoersbeperking geslacht te krijgen. De slachterijen zitten zo kort voor de kerstdagen al tot de nok vol, zegt Spieker. Dan zitten er diverse type vleeskuikens in het gebied, zoals regulier en trager groeiend. Het vraagt een goede afstemming tussen de slachterijen om deze kuikens allemaal te verwerken.

Welzijnsproblemen én nieuwe uitbraken voorkomen

Om welzijnsproblemen met overvolle stallen te voorkomen, zal er iets moeten gebeuren, vertelt Spieker. Hij benadrukt dat niet voorzichtig genoeg kan worden gewerkt om nieuwe uitbraken van het virus te voorkomen.

Het gaat om een nieuw type vogelgriep dat is aangetoond. Er zijn nog veel vragen niet beantwoord. Bijvoorbeeld hoe de vleeseenden op het bedrijf in Biddinghuizen zijn besmet en of het virus ook in watervogels zit die in het wild leven. Door de onzekerheid is het belangrijk risico’s tot een minimum te beperken, meent Spieker.

Of registreer je om te kunnen reageren.