Pluimveehouderij

Nieuws

Vlaamse pluimveehouders hekelen voedingsindustrie

De Vlaamse Landsbond van Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders hekelt de federatie van de Belgische voedingsindustrie (Fevia).

Die deed vorig week een oproep aan de overheden om rekening te houden met het effect van de enorme prijsstijgingen van eieren bij het toekennen van ondersteuning aan bedrijven die getroffen zijn door de fipronilcrisis. Aan alle ketenpartners vroeg Fevia om rekening te houden met de moeilijke situatie in hun contractuele relaties.

‘Huidige overheidssteun zorgt zeker en vast niet voor winst’

De onafhankelijke pluimveeproducentenorganisatie zegt dat de ondersteuning door de overheid ‘zeker en vast niet zorgen voor winst, integendeel! Fevia lijkt daarentegen de omgekeerde situatie waarbij de boeren ónder hun kostprijs eieren moeten leveren, wel als normaal te beschouwen’.

‘Eierprijzen stuk hoger dan voor de zomer’

De Landsbond schrijft in een persbericht dat de huidige eierprijzen inderdaad een stuk hoger liggen dan voor de zomer. En dat de prijzen toen zéér laag stonden en dat ze onvoldoende waren om de pluimveehouder te verzekeren van een behoorlijk inkomen. “Dit is reeds jaren een probleem. Men importeert nog liever goedkope eieren dan dat men de Vlaamse pluimveehouder, die aan allerlei eisen rond milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid moet voldoen, wat extra zou betalen.”

‘Laat ons eerlijk zijn: het aandeel dat het basisproduct ei heeft in de totale kostprijs van het eindproduct, is verwaarloosbaar. Zelfs als tafel-ei is de prijs nog steeds spotgoedkoop’

Nu heeft de industrie uiteraard een probleem, want ze kan zich niet meer bevoorraden tegen dergelijk lage prijzen, aldus de Vlaamse pluimveehoudersorganisatie. “Maar laat ons eerlijk zijn: het aandeel dat het basisproduct ei heeft in de totale kostprijs van het eindproduct, is verwaarloosbaar. Zelfs als tafel-ei is de prijs nog steeds spotgoedkoop. Wij willen dan ook dat men zich bewust wordt van het feit dat wij als pluimveehouders kwaliteitsvolle producten willen leveren met de nodige garanties. Wij zouden niet beschouwd mogen worden als grondstoffenleveranciers die makkelijk te manipuleren zijn. Laat de markt van vraag en aanbod zijn werk doen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.