001_vervoersverbodsbords_ANP_272x181

Dossier vogelgriep

Terug naar dossier
Pluimveehouderij

Nieuws

Uitloopei-lobby door tot laatste dag

De pluimveesector blijft moed houden dat het lukt om de status van vrije-uitloopeieren te behouden.

LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers zegt nog steeds hoopvol te zijn op een goede uitkomst. Zowel LTO/NOP als Anevei (organisatie van eierhandelaren en eierpakstations) trokken maandag 30 januari naar Brussel om daar medestanders te krijgen voor een ontheffing voor vrije-uitloopeieren.

Verlies status

Als er niets verandert in de regelgeving verliest een groot deel van de in Nederland geproduceerde vrije-uitloopeieren per 1 februari zijn status en moeten deze als scharrelei gestempeld worden. Dit omdat de hennen dan 12 weken opgehokt zijn vanwege de vogelgriepdreiging. Langer ophokken betekent dat de eieren niet meer de status hebben van vrije-uitloop.

Besloten bijeenkomst met Hogan

"We zijn nog steeds hoopvol," zegt Hubers na een gesprek met vertegenwoordigers van de Europese Volkspartij, de grootste fractie binnen het Europees Parlement. "De mensen die we spreken gaan er alles op zetten om het de goede kant op te buigen." Morgen is een besloten bijeenkomst met eurocommissaris Phil Hogan en Europarlementariërs waar het onderwerp op de agenda staat. Veel hangt af van de uitkomst van dit gesprek, aldus Hubers. LTO/NOP gaat daarvoor nog verschillende Europarlementariërs benaderen van onder andere de Europese Groene Partij, in de hoop ook hen te overtuigen van het belang dat uitloopeieren hun status niet verliezen onder de huidige omstandigheden.

'We zijn niet naïef, er zijn grote machten zoals Duitsland die niet willen'.

"Ik zie nog steeds kans op een goede uitkomst. Hoe groot die is, is moeilijk in te schatten. We zijn niet naïef, er zijn grote machten zoals Duitsland die niet willen. Maar er zijn wel degelijk signalen dat veranderingen nog mogelijk zijn. Dus we geven het niet op en blijven doorgaan tot het geen zin meer heeft."

Flinke delegatie

Hubert Andela, voorzitter van de Anevei, is wat minder optimistisch, hoewel ook hij zegt dat de kansen op een oplossing niet nul zijn. Andela sprak vandaag mede vanuit EUWEP (de Europese brancheorganisatie voor de eierhandel en eiproductfabrikanten), als onderdeel van een flinke delegatie met ook Copa Cogeca, Avec en Eurocommerce, met medewerkers van eurocommissarissen Phil Hogan (landbouw) en Vytenis Andriukaitis (gezondheid en voedselveiligheid).

'De kansen op een oplossing zijn echter nog niet nul.'

Oplossingen zoeken voor middellange termijn

"We hebben als EUWEP en Anevei na de bijeenkomst in Brussel niet de verwachting dat nog deze week de EU-bepaling 'maximaal 12 weken binnen' van tafel is," laat Andela in een reactie weten. "Helaas krijgen we dus in Nederland en andere EU-landen in februari te maken met het moeten stempelen van vrije-uitloopeieren als scharrelei. De kansen op een oplossing zijn echter nog niet nul." Andela zegt dat de sector ook voor de middellange termijn zal moeten blijven drukken richting bijvoorbeeld een regeling, zoals die er wel is voor de biologische sector (dieren moeten minstens een derde van hun leven naar buiten kunnen) of het niet meetellen van ophoktijd die vanuit de overheid wordt opgelegd.

Consumentenvertrouwen

"De Europese Commissie heeft de afgelopen weken gezegd dat er hoogstwaarschijnlijk niets mogelijk is op korte termijn," zegt de Anevei-voorman. "Juridisch niet en omdat opgepast moet worden dat het consumentenvertrouwen in het product vrije uitloopeieren niet in gevaar komt. We hebben benadrukt dat er zowel voor de lange als de korte termijn een oplossing moet komen en dat met open, goede voorlichting aan consumenten, daar zeker begrip voor zal zijn." Volgens hem moeten maatregelen wel degelijk juridisch mogelijk zijn, indien de huidige situatie als buitengewoon wordt bestempeld. "En dat is 'ie immers."

Of registreer je om te kunnen reageren.