Pluimveehouderij

Nieuws 1 reactie

Start monstername antibioticacontrole

Controleorganisatie CBD start vanaf deze week met monstername op pluimveebedrijven voor het zelfcontroleprogramma antibioticagebruik van Avined.

Hierbij worden onder andere monsters genomen van veren en mest. Deelname aan het dit jaar gelanceerde programma is verplicht voor IKB Kip-deelnemers. Steekproefsgewijs wordt circa 10% van de deelnemende bedrijven gecontroleerd. Pluimveebedrijven die worden bezocht dienen de monsternemer toegang te verlenen tot de stallen, meldt Avined. Controleurs zullen de bedrijfshygiënemaatregelen naleven.

NVWA krijgt melding

Wanneer in de monsters antibiotica worden aangetroffen, die niet gebruikt mogen worden, wordt dit doorgegeven aan IKB Kip en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Als aangetroffen antibiotica wel zijn toegelaten, maar het gebruik voor het onderzochte koppel niet is geregistreerd, krijgen pluimveehouders de kans schriftelijk bewijs aan te leveren dat het slechts om een registratiefout gaat en het antibioticum wel is voorgeschreven door een dierenarts.

Eén reactie

  • fietskip

    De overheid zelf controleerd niet al het geimporteerd product. Al dan niet levend. Zo is dit een wassen neus en de kans dat de Nederlandse sector ergens de schuld van krijgt wat het niet gedaan heeft. Hier doet Avined volgens mij niets tegen.

Of registreer je om te kunnen reageren.