Pluimveehouderij

Nieuws 5 reactieslaatste update:15 sep 2016

‘Pluimveesector dreigt koppositie te verliezen’

De Nederlandse pluimveesector dreigt zijn koppositie in de wereld te verliezen als het gaat om innovatiekracht en export van innovaties, zegt LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers.

Een vitale pluimveehouderij in Nederland is een gezamenlijk belang van de primaire pluimveehouders en de bedrijven in de periferie. Daarom moeten de verschillende schakels in de keten gezamenlijk lobbyen voor een verantwoorde ontwikkeling van de pluimveesector. Dit zei Hubers dinsdag tijdens de vijfde Barneveld-taire barbecue, een ontmoetingsbijeenkomst voor industrie, kenniswerkers, onderwijs, overheid, burgers en bestuurders in de Food Valley, georganiseerd door Stichting Wereld Eidag, Poultry Expertise Centre en de Aeres Groep.

Hubers hield een inleiding met als titel ‘Is er toekomst voor de Nederlandse pluimveesector?’. Die is er volgens hem, maar hij ziet wel bedreigingen. Zoals kostprijsverhoging door (verplichte) nieuwe houderijvormen, dat consumenten bij keuzevrijheid meestal voor goedkopere producten kiezen en dat verduurzaming die door de wetgever is opgelegd moeilijk is te vermarkten, waardoor een ongelijk speelveld (een achterstand) ontstaat ten opzichte van andere landen.

'Geen productschap is groot gemis'

Hubers noemt het een groot gemis dat het productschap is opgeheven, omdat daardoor de voortzetting van onderzoek op het gebied van pluimveegezondheid en houderij in gevaar is gekomen. De overheid werkt volgens hem onvoldoende mee en is 'teleurstellend traag bij de op te stellen avv' (algemeen verbindend verklaring) die het mogelijk maakt geld bij pluimveehouders te innen voor algemene doelen voor de sector. Dit is volgens de pluimveevoorman van groot belang voor de innovatiekracht en exportpositie van de Nederlandse pluimveesector. "De Nederlandse pluimveesector is toonaangevend in de wereld, efficiënt en innovatief. Maar dat wordt bedreigd", aldus Hubers, die ook positieve ontwikkelingen en kansen ziet.

LTO/NOP werkt, samen met de NVP, aan een toekomstvisie over de Nederlandse pluimveehouderij. Het LTO/NOP-bestuur bespreekt het concept nu met bestuurders en leden. Het streven is de toekomstvisie uiterlijk begin oktober te presenteren en aan te bieden aan staatssecretaris Van Dam.

Laatste reacties

 • Broederijbrok

  Beste Hans,
  Is de laatste alinea juist opgeschreven?

 • Hans Bijleveld

  Hallo Broederijbrok, de laatste alinea was juist opgeschreven, alleen niet volledig. De alinea is nu iets uitgebreid.

 • zon

  Waarom zouden de pluimveehouders moeten betalen voor de innovaties en die daarna voor niks exporteren?
  De avv is gewoonweg een kostenstijging die wij niet terugbetaald krijgen.
  De heer Hubers hoor ik niet spreken over de aanpak van de aantallen kippen waar geen rechten onder liggen.
  Ga daar eens een plan van aanpak voor maken en dan naar van Dam.

 • Zents beheer

  Met een algemeen verbindend verklaring moet zeer zorgvuldig worden omgesprongen. Ik neem aan dat dit nu ook gebeurd. Pluimveehouders zitten niet te wachten op een productschap 2.0. Beter was geweest om het goede te behouden en de rest af te stoten, dan hadden we nu een kleine slagvaardige organisatie die doet wat nodig is en niet meer. En wat is het algemeen belang van de sector ? Staat de koppositie behouden garant voor het beste verdienmodel voor de primaire sector ? Of alleen voor die van de handel en industrie ? En wie is/zijn de vertegenwoordiger(s) van de sector? En vertolken die dan ook de mening van de pluimveehouders of slechts een beperkte groep of bestuur ? Om als voorbeeld in te gaan op de vorige reactie van @Zon : het lijkt er op dat het standpunt inzake de pluimveerechten welke is ingenomen niet gedragen wordt door de meerderheid binnen de sector en als het tegen zit krijgen we een generieke korting in plaats van afschaffen van rechten. Met verbazing las ik ook de reactie van AVINED op het "stofrapport" en dat voor een orgaan dat slechts hoort uit te voeren. Hoezo algemeen verbindend verklaren ?
  Allemaal zaken die snel duidelijk moeten zijn en afgestemd moeten worden met de politiek zodat beleid helder gaat worden en werkbaar voor de sector.
  Wat mij betreft staat het inkomen van de pluimveehouder de komende jaren met stip op 1. Dat moet de insteek zijn voor alles en iedereen die mee eet uit de pluimvee ruif.

 • keesberg

  We gaan toch geen generieke korting doen neem ik aan , alle fosfaat van het pluimvee gaat de grens over,net wat je zegt Zents ze hoeven toch allemaal niet te eten uit de pluimveeruif.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.