Pluimveehouderij

Nieuws 3594 x bekeken 1 reactie

NOP: maak bezwaar tegen DGF-heffing

LTO/NOP roept pluimveehouders op bezwaar te maken tegen de definitieve beschikking heffing Diergezondheidsfonds (DGF) 2015 als die naar hun mening niet juist is.

De organisatie gaat een pro-formabezwaarschrift maken dat leden hiervoor kunnen gebruiken. Dit zegt Johan van Diepen, beleidsadviseur pluimvee van de LLTB, die overleg heeft gevoerd met NOP/LTO pluimveehouderij-voorzitter Eric Hubers.

Met een pro-formabezwaarschrift geeft de indiener ervan aan bezwaar te maken, maar nog niet de gronden van het bezwaarschrift kan vermelden. Maar om de termijn van bezwaar maken veilig te stellen volstaat hij met het indienen van een voorlopig bezwaarschrift. In de beschikking definitieve heffing die overheidsdienst RVO.nl vorig week heeft verstuurd aan pluimveehouders, staat dat binnen zes weken na verzending een bezwaarschrift kan worden ingediend.

Definitieve beschikking klopt vaak niet

Een eerste inventarisatie wijst uit dat de definitieve beschikking op een (groot) aantal pluimveebedrijven niet klopt. Van Diepen: "Vrijwel alle kalkoenbedrijven en ook bedrijven met meerder UBN’s hebben foutieve aanslagen ontvangen. En meerdere bedrijven zijn aangeslagen voor eenden, terwijl ze die niet hebben."

De kans is ook reëel dat bedrijven die in 2014 dieren hebben opgezet die ook in (een deel van) 2015 op het bedrijf aanwezig waren, een onjuiste aanslag hebben ontvangen, doordat er fouten zijn gemaakt bij de bepaling van het gemiddeld aantal dieren in 2015. Over deze dieren was namelijk in 2014 al DGF-heffing betaald aan het opgeheven productschap PPE. Juist om te voorkomen dat over dieren opgezet in 2014 dubbele DGF-heffing zou moeten worden betaald, was het versturen van de beschikking uitgesteld.

Controle en correctie beschikking lastig

Volgens Van Diepen is controle van de beschikking op juistheid van de heffing en correctie is lastig, zo niet onmogelijk, omdat de door RVO gebruikte aantallen en berekeningen niet zichtbaar zijn voor de pluimveehouder.

LTO/NOP heeft al contact opgenomen met RVO.nl voor een overleg op zo kort mogelijke termijn. Van Diepen: "Liefst voor het versturen van de facturen voor de heffing. Zodat we dat nog kunnen tegenhouden. En tijd creëren om de heffing te laten herzien."

Eén reactie

  • zon

    Goed bezig LTO,
    Ik mag aannemen dat jullie ook al bezig zijn met terugdraaien van de POR en het aankaarten bij de overheid voor een harde aanpak van de pluimveehouders die te weinig rechten hebben aan het eind van het jaar en afgelopen jaren.
    Het is nu wel even stil met het fosfaatplafond pluimvee maar je weet dat dat zo weer tevoorschijn komt.

Of registreer je om te kunnen reageren.