Pluimveehouderij

Nieuws

Kalverbedrijf inruilen voor legkippen mag

Op een perceel in het Overijsselse Dalfsen mag een nieuw legpluimveebedrijf gevestigd worden, bij beëindiging van een kalverbedrijf in dezelfde gemeente. Het bestemmingsplan waarin de gemeente dit regelde is bij de Raad van State overeind gebleven.

Milieuorganisatie Mobilisation, vereniging Leefmilieu en twee inwoners van Dalfsen gingen in beroep tegen het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente. Zij waren het niet eens met de nieuwbouw van een legpluimveebedrijf (voor 175.000 kippen in twee stallen) op het nog onbebouwde perceel. De pluimveehouder wil op deze locatie nieuw bouwen, omdat op de thuislocatie uitbreiding niet mogelijk is. Om dit mogelijk te maken wil hij op een derde locatie, een kalverbedrijf met 481 vleeskalveren in Dalfsen, het bedrijf beëindigen en slopen.

Ontwikkelingsmogelijkheden

De omgevingsverordening van provincie Overijssel voorziet in de mogelijkheid om op een nieuwe locatie te bouwen wanneer een ondernemer op de huidige locatie geen ontwikkelingsmogelijkheden meer heeft en een volwaardig agrarisch bedrijf wordt verplaatst naar een locatie mét ontwikkelingsmogelijkheden. Volgens de bezwaarmakers zou er geen bedrijfsverplaatsing plaatsvinden omdat het oorspronkelijke pluimveebedrijf wordt voortgezet. Bovendien zijn er nog wel ontwikkelingsmogelijkheden op de thuislocatie.

Foto: Jan Willem Schouten
Foto: Jan Willem Schouten

Luchtwassers vereist

De Raad van State besloot dat de vestiging van het pluimveebedrijf op de locatie is toegestaan, aangezien het aantal bouwpercelen per saldo gelijk blijft. De Raad voerde wel wijziging door in het bestemmingsplan om af te timmeren dat luchtwassers een vereiste zijn voor het bedrijf. Aan het plan wordt toegevoegd dat op het perceel maximaal de ammoniakemissie mag plaatsvinden zoals die al is opgenomen in de natuurbeschermingswetvergunning.

Of registreer je om te kunnen reageren.