Pluimveehouderij

Nieuws

GD komt met monitoringsprogramma coccidiose

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft een coccidiosemonitoringsprogramma ontwikkeld dat vleeskuikenhouders inzicht geeft in de coccidiosestatus van een koppel.

GD adviseert pluimveehouders die eraan deelnemen drie keer per week mestmonsters in de stal te verzamelen en die één keer week op te sturen naar GD. Die onderzoekt de mest op de aanwezigheid van de zeven belangrijkste Eimercia-soorten en brengt de ernst van de infectie(s) in beeld. De pluimveehouder kan zo nodig een bestrijdingsprogramma inzetten en vervolgens met behulp van het monitoringsprogramma het effect daarvan beoordelen. Door meerdere koppels achter elkaar te monitoren kan het effect van managementaanpassingen worden geëvalueerd. Zo kan de pluimveehouder vinger aan de pols houden en de juiste coccidiosestrategie bepalen.

Monitoringspakketten voor 3 tot en met 8 weken

GD heeft monitoringspakketten voor 3 tot en met 8 weken, variërend van €650 tot €1.500 (excl. btw). Standaard adviseert GD om de bemonstering te starten vanaf 14 dagen leeftijd tot de slachtleeftijd. Als een pluimveehouder wil vaccineren tegen coccidiose of als hij eerder problemen verwacht, kan vanaf 0 of 7 dagen worden bemonsterd.

Of registreer je om te kunnen reageren.